Dvanásti lídri žiadajú viac trhu a menej regulácie

M. Monti, D. Cameron, TASR/AP Photo/Alastair Grant

List okrem slovenskej premiérky Ivety Radičovej podpísali premiéri Veľkej Británie, Holandska, Talianska, Estónska, Lotyšska, Fínska, Írska, Českej republiky, Španielska a Poľska. Signatári v ňom apelujú na liberálne opatrenia a odstránenie protekcionizmu.

Práve taliansky premiér Mario Monti na nedávnom stretnutí s britským premiérom Davidom Cameronom zdôraznil, že sa netreba zameriavať len na úsporné opatrenia, ale treba myslieť aj na podporu rastu.

Zdôraznili osem priorít:

  • Otvoriť sektor so službami, ktorý tvorí štyri pätiny európskej ekonomiky.
  • Do roku 2015 vytvoriť skutočný jednotný digitálny trh.
  • Vytvoriť vnútorný trh v oblasti energií a to prostredníctvom implementácie tzv. tretieho liberalizačného energetického balíčka a posilnením prepojení.
  • Vytvoriť Európsku výskumnú oblasť a zamerať európsku stratégiu pre vývoj a výskum na inovácie.
  • Otvoriť globálny trh.
  • Znížiť záťaž vyplývajúcu z európskej regulácie.
  • Podporiť funkčný trh práce prostredníctvom posilnenia mobility a znížením počtu regulovaných profesii.
  • Vybudovať robustné finančné služby, opustením praxe „implicitných záruk, ktoré vždy chránia banky“, čo znamená, že ich treba nechať krachovať.

Zintenzívnenie obchodu so Spojenými štátmi a Ruskom

„Potrebujeme vdýchnuť politický impulz do prehlbujúcej sa ekonomickej integrácie s USA a teda preskúmať všetky oblasti, vrátane zóny voľného obchodu. Podporiť prehĺbenie obchodu a investičných vzťahov s Ruskom po jeho vstupe do WTO. Spustiť strategickú úvahu o našich obchodných a investičných vzťahoch s Čínou v snahe o posilnenie ekonomických väzieb a ochrane trhu založenom na pravidlách,“ píšu lídri.

V liste sa zároveň uvádza, že v tento rok by EÚ mala uzavrieť niekoľko obchodných dohôd a to s Indiou, Kanadou, s krajinami Východného partnerstva a s niektorými krajinami ASEAN-u. Ukrajina, ktorá má najlepšie vyhliadky na splnenie podmienok pre podpísanie takejto dohody, sa však v zmluve nespomína.

Signatári v liste zároveň vyzývajú aj ku intenzívnejším rokovaniam s Japonskom a latinskoamerickým blokom Mercosur: „Dohody, ktoré sú teraz na stole, by mohli zvýšiť HDP Európskej únie o 90 miliárd eur,“ zdôrazňujú lídri v dokumente.

„Predložili sme ho mnohým vládam, vrátane francúzskej a nemeckej, avšak v spolupráci sme pokračovali iba s tými, ktorí prejavili záujem,“ povedal pre Reuters Enzo Moavero, taliansky minister pre európske záležitosti.

Podľa vyjadrenia predstaviteľov nemeckej vlády, Nemecko sa s týmito návrhmi „v zásade stotožňuje“. Na druhej strane, Francúzsko sa liberalizačnej agendy trochu obáva, pretože by mohla pred voľbami uškodiť prezidentovi Nicolasovi Sarkozymu.