Dvojročná dráma skončila: Lisabon bude platiť

„Oznamujem, že som Lisabonskú zmluvu dnes o 15. hodine podpísal“, informoval včera (3.11.) v písomnom prehlásení prezident ČR.  Zároveň v ňom uviedol, že rozhodnutie Ústavného súdu očakával a rešpektuje ho aj keď s jeho obsahom a zdôvodnením zásadne nesúhlasí. Rozhodnutie označil za zaujatú politickú obhajobu Lisabonskej zmluvy zo strany jej stúpencov.               

Nepáčil sa mu ani "konfrontačný spôsob spracovania a prezentácie nálezu súdu". „Nemôžem rešpektovať, aby Ústavní súd formuloval povinnosť prezidenta republiky túto (i ktorúkoľvek inú) medzinárodnú zmluvu ratifikovať „bez zbytočného odkladu“ s odkazom na zákon o Ústavným súdu. To je zákon, ktorý sa zaoberá činností Ústavného súdu, a nie oprávneniami prezidenta republiky, ktoré sú dané jen a jedine Ústavou.“

Prezident sa poďakoval vláde a členským štátom za konštruktívny prístup pri hľadaní riešenia „jeho podmienky“. Klaus zmluvu podpísal operatívne pravdepodobne aj preto, že od dnes do 7. novembra je Spojených štátoch.

Text Lisabonskej zmluvy bol finalizovaný v lete a na jeseň 2007, podpísaná bola v decembri 2007. Jadro tohto dokumentu ale uzrelo svetlo sveta už pred ôsmymi rokmi v podobe Ústavnej zmluvy, kedy sa na summite v Laekene 14.-15. decembra 2001 lídri EÚ po prvýkrát zaoberali väčšinou navrhovaných zmien.

Aby mohla byť zmluva pod názvom Lisabonská schválená, musela Únia zabudnúť na prívlastok "ústavná", musela preformulovať niektoré ustanovenia, dať výnimky Británii a Poľsku, jedného europoslanca navyše Taliansku, museli byť schválené garancie pre Írsko, následne sa opakovalo referendum, súdy museli rozhodovať o niekoľkých ústavných stažnostiach a nakoniec minulý týždeň lídri EÚ prisľúbili Českej republike, že sa na ňu tiež nebude vzťahovať Charta základných práv.  

Podľa zaužívanej praxe v EÚ, nové zmluvy vstúpia do platnosti prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sú ratifikačné listy kompletne uložené v Ríme. To by znamenalo, že by Lisabonská zmluva mohla vstúpiť do platnosti ešte tento rok. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy naznačil, že by mohla začať platiť už od 1. decembra 2009.

Dovtedy by sa Únia mala zhodnúť na mene prvého stáleho predsedu Európskej rady a na tom, kto bude Vysoký predstaviteľ pre zahraninčné veci a bezpečnostnú politiku. Očakáva sa, že švédske predsedníctvo zvolá na 13. a 14. novembra mimoriadny summit, ktorý sa nomináciami bude zaoberať. 

Konzervatívna strana vo Veľkej Británii, ktorá je favoritom budúcoročných volieb, po Klausovom podpise potvrdila, že ak naozaj voľby vyhrá nebude o ratifikovanej zmluve vypisovať v Británii referendum.