ECB má dohliadať nad všetkými bankami eurozóny

Jośe Manuel Barroso (foto: Európska komisia)

Barroso návrh načrtol počas svojho prejavu o stave únie na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Cieľom reformy bankového dohadu, ktorý musia najprv schváliť členské štáty, je preťať bludný kruh medzi bankami a rozpočtami krajín.

Jednotný mechanizmus dohľadu je totiž podmienkou toho, aby trvalý euroval mohol priamo rekapitalizovať banky. Vďaka tomu problémové krajiny nebudú musieť ešte viac zaťažovať svoj rozpočet v snahe zachrániť bankový sektor.

Rieši tak základný element krízy, ktorá zasiahla banky pred takmer piatimi rokmi a vyeskalovala do dlhovej krízy v roku 2010.

„Kríza ukázala, že kým banky sú nadnárodné, pravidlá a kontrola ostala národná,“ povedal členom Európskeho parlamentu. „Potrebujeme sa pohnúť smerom k spoločným kontrolným rozhodnutiam, najmä v eurozóne. Jednotný mechanizmus dohľadu, ktorý dnes navrhujeme, vytvorí posilnenú architektúru, kde bude ústrednú rolu hrať Európska centrálna banka,“ dodal. „Bude dohliadať na všetky banky v eurozóne.“

Členské štáty sa teda budú musieť vzdať časti suverenity spojenej s dohľadom nad svojimi bankami. Návrh už vyvolal spory. Hoci Spojené kráľovstvo nie je súčasťou eurozóny a do schémy sa nezapojí, mnohé medzinárodné banky v Londýne operujú v krajinách s eurom a kontrola ECB sa ich bude týkať. Londýn sa obáva, že posilnená ECB bude požadovať regulácie, ktoré môže podlomiť pozíciu mesta, ktoré je de facto hlavným finančným centrom EÚ. Podobné obavy má aj napríklad Švédsko.

„Povedali sme už, že banková únia pre eurozónu musí zároveň rešpektovať integritu jednotného trhu celej EÚ,“ uviedol hovorca britského ministerstva financií. „Zaistíme si preto dohodu, že to tak bude.“

V snahe o rovnováhu medzi regulátormi v eurozóne a vo zvyšku Európska komisia navrhla vytvorenie špeciálneho systému hlasovania medzi všetkými regulátormi EÚ.

Banková únia počíta s tromi krokmi. V prvom rade sa nových právomocí dohliadať na banky v eurozóne chopí Európska centrálna banka. Do systému sa budú môcť zapojiť aj banky zo širšej EÚ. Návrh počíta aj s vytvorením fondu na riešenie bánk v problémoch a schémy ochrany vkladov.

Európska centrálna banka bude môcť okrem dohľadu aj penalizovať či zatvárať banky. Okrem toho bude mať právo monitorovať likviditu inštitúcií a žiadať ich, aby si odkladali viac kapitálu na ochranu v prípade strát v budúcnosti.

Dohoda na podmienkach schémy však môže byť komplikovaná. Nemecko je proti tomu, aby ECB dohliadala nad všetkými bankami eurozóny. Mala by sa zameriavať len na systémovo dôležité. Berlín okrem toho považuje za príliš náročné monitorovať šesť tisíc inštitúcií. Európska komisia však tvrdí, že aj malé banky dokážu vyvolať veľkú krízu.

Európska centrálna banka bude mať rok na plné prebratie všetkých nových kompetencií. Prvú polovicu bankového sektora by mohla monitorovať už od budúceho leta.

(EurActiv/Reuters)