ECB navrhuje prísnejšie trestanie dlhových previnilcov

Euro na magnete, Flickr: Mario's Planet (CC)

Pracovná skupina ministrov financií EÚ, ktorú vedie Stály predseda Rady Herman Van Rompuy, dostala od Európskej centrálnej banky návrh na posilnenie „hospodárskeho riadenia“ v EÚ. Podľa banky by mali krajiny EÚ dokazovať ďalším členom, že si nezaslúžia trest za prekročenie limitu EÚ pre verejný dlh.

Inak povedané, krajina by sa mohla vyhnúť trestu, napríklad zablokovaniu časti peňazí z fondov EÚ, ak dokáže získať súhlas kvalifikovanej väčšiny členov EÚ, že test je príliš prísny, tvrdí zdroj z EÚ.

„Ak sa nevysloví proti kvalifikovaná väčšina, bude návrh sankcií platiť“, vysvetľuje nemenovaný zdroj.

Ak by sa návrh odsúhlasil, znamenal by výrazné posilnenie Európskej komisie. Bremeno dôkazu by totiž pri prekročené limitov ležalo na členských krajinách.

Zmena zmlúv

Návrh však v sebe skrýva zásadný háčik: vyžaduje zmenu Lisabonskej zmluvy. „Návrh vítame, no všetci vieme, že by si vyžadoval zmeny zmluvy, a to je otázka, ktorú si musia vydiskutovať členské krajiny medzi sebou“, dodal zdroj z prostredia EÚ.

O zmene zmluvy sa hovorí už od momentu, keď EÚ začala hľadať nový rámec koordinácie hospodárskych politík. Táto idea však našla u členských krajín, ktoré mali problém s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy, malú podporu.

Podľa nemenovaného zdroja by sa týmto problémom dalo vyhnúť tak, že sa zmeny zmlúv pripoja k prístupovej dohode Chorvátska.

Zmena úloh

Pracovná skupina okolo Van Rompuya v súčasnosti prepisuje pravidlá Paktu stability a rastu, ktorý má zabraňovať členským krajinám v nezodpovednej rozpočtovej politike.

Pakt stanovuje, že rozpočtový deficit nesmie prekročiť 3% HDP a dlh 60% HDP. Od začiatku finančnej krízy však boli tieto limity prakticky prehliadané.

Členské krajiny, ktoré prekročia 3% limit deficitu, by mali byť teoreticky potrestanú už teraz, napríklad stratou časti fondov EÚ. Táto procedúra však zatiaľ nebola použitá, pretože si vyžaduje súhlas väčšiny členov Rady.

Návrh ECB pravidlá otáča – členská krajina by musela kvalifikovanú väčšinu v Rade presvedčiť, aby trest zrušila.

Minulý týždeň navrhla Komisia vlastné plány systému hospodárskeho riadenia. Obsahujú detailný súbor sankcií voči členským krajinám porušujúcim pravidlá rozpočtovej disciplíny stanovené Paktom stability a rastu.

Sankcie by mohli po novom siahnuť nie len do regionálnych fondov, ale aj do poľnohospodárskych či rybárskych platieb. Francúzsko, Španielsko, Nemecko či Británia by tak boli ohrozené rovnako, ako krajiny strednej a východnej Európy.