EP bude mocť a vedieť viac

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Prostredníctvom „Rámcovej dohody" medzi oboma inštitúciami získajú europoslanci nové právomoci v rámci rozhodovacieho procesu a procesu tvorby úniových politík. Ide o dôsledok prijatia Lisabonskej zmluvy.

Výbor schválil dve správy portugalského europoslanca Pauloa Ranglea, ktoré ak ich prijme plénum 20. októbra, dohoda vstúpi do platnosti okamžite.

Europoslanci oceňujú predovšetkým záväzok Európskej komisie postaviť Parlament na roveň Rade ministrov 27 členských štátov.

Tento princíp by sa mal uplatňovať najmä na prístup na stretnutia a k dokumentácii o pripravovanej legislatíve a rozpočtovým otázkam. Členovia EP získajú prístup k tajným a dôverným informáciám a budú mať väčšie možnosti zasahovať do prípravy legislatívneho programu Únie. Kolégium komisárov sa bude musieť s lídrami EP stretávať pred tým ako prijme svoj ročný pracovný program.

K poslancom budú prúdiť aj informácie o všetkých medzinárodných rokovaniach medzi EÚ a tretími subjektmi, predovšetkým týkajúce sa obchodu, ako aj o stretnutiach exekutívy a národných expertov ohľadne európskej legislatívy.

Europoslanci budú o niečo viac prítomní na globálnych stretnutiach. Na žiadosť Parlamentu bude musieť Komisia udeliť štatút pozorovateľa predsedovi relevantnej parlamentnej delegácie.

Ďalšie kroky

20. októbra: Plénum Európskeho parlamentu bude hlasovať o dvoch správach o Rámcovej dohode medzi Parlamentom a Komisiou.