EP bude môcť žiadať hlavu komisára

Európsky parlament sa dohodol na budúcej podobe vzťahov s Európskou komisiou po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. „Rámcová dohoda“ zo stredy 27. januára bude detailnejšie ako zmluva definovať vzťahy s exekutívou počas volebného obdobia 2010 až 2015. Hlasovať o nej bude plénum EP 9. februára pred hlasovaním o novom Barrosovom tíme.

Členmi pracovnej skupiny, ktorá dohodu s Barrosom vyjednávala boli Klaus-Heiner Lehne (EPP, Nemecko), Hannes Swoboda (SD, Rakúsko), Dargmar Roth-Berendt (SD, Nemecko), Diana Wallis (ALDE, Veľká Británia) a Rebecca Harms (Zelení, Nemecko). Vyplýva to z interného dokumentu, ktorý má EurActiv k dispozícii.

V liste predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzekovi Klaus-Heine Lehne v mene skupiny píše, že sa obe strany dohodli na päťstranovom návrhu uznesenia, o ktorom sa bude v EP hlasovať budúci týždeň.

Ako ďalej Lehne píše, boli v posledných týždňoch diskusie s Barrosom intenzívne a niekedy ťažké. Výsledok ale vníma pozitívne.

Barroso podľa neho uznal princíp rovnakého zaobchádzania s Parlamentom ako s Radou ministrov a je pripravený dať EP prístup k návrhom dokumentov a na prípravné stretnutia.

Podľa nemeckého poslanca Barroso pristal na to, aby v prospech Parlamentu upravil pravidlá podľa akých Komisia zaobchádza s legislatívnymi návrhmi Parlamentu. Komisia bude mať jasné termíny, v ktorých bude musieť na výzvu EP reagovať. Nebude môcť už naťahovať čas v prípadoch keď sa jej iniciatíva EP nepozdáva.

Návrh uznesenia obsahuje aj opatrenia, ktorých cieľom je zvýšiť transparentnosť Komisie. Prisľúbila, že bude špeciálnych predstaviteľov a veľvyslancov v rámci budúcej európskej diplomatickej služby (EEAS) menovať transparentným spôsobom.

Parlament tak musel ustúpiť od pôvodnej požiadavky, aby veľvyslanci EÚ museli prejsť v parlamente híringom, podobne ako nedávno eurokomisári.

Získal však súhlas Európskej komisie, aby mohol mať zastúpenie na medzinárodných konferenciách v úlohe pozorovateľa. V dohode sa tiež hovorí, že sa EK a EP budú snažiť o spoločnú pozíciu pred tým, než exekutíva prijme svoj ročný pracovný program.

Jedným z najdôležitejších bodov dohody je, že v prípade, že poslanci požiadajú predsedu EK o odvolanie konkrétneho komisára, mal by túto možnosť „seriózne zvážiť“. Lisabonská zmluva nepredpokladá rezignáciu jednotlivých eurokomisárov na podnet Parlamentu. Ak sa Barroso predsa len rozhodne nevyhovieť, bude to musieť pred poslancami zdôvodniť.

Podľa modelu „hodiny otázok“ s predsedom EK, dostane Parlament možnosť na takéto pravidelné stretnutia s každým členom Komisie vrátane vysokej predstaviteľky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Únie Catherine Ashton.

Budúci týždeň (9. februára) bude EP hlasovať o novej Komisii za predpokladu, že náhradná bulharská kandidátka Kristalina Georgjeva ustojí híring pred výborom, naplánovaný na 3. februára. Pred hlasovaním prebehne rozprava o Komisii aj o rámcovej dohode.