EP chce plán ako zrušiť svoje sťahovanie

Diskusia v EP, Zdroj: TASR/AP Photo/Christian Lutz

Európska únia je často kritizovaná za svoju neefektívnosť a byrokraciu. Jedným z dôkazov má byť aj pravidelné cestovanie Európskeho parlamentu medzi Bruselom a Štrasburgom.

Práve v druhom menovanom meste sa koná každý mesiac plenárne zasadnutie, zvyšok roku však poslanci pracujú v Bruseli.

Toto neustále sťahovanie nazývané tiež „sťahovací cirkus“, ale mnohí kritizujú predovšetkým kvôli vysokým nákladom. Tie podľa výpočtov ročne dosahujú približne 180 miliónov eur, čo je asi pätina celkového rozpočtu EP. Presun sa totiž týka nielen 736 europoslancov, ale tiež asi 3000 zamestnancov a novinárov a 25 nákladných áut s materiálmi.

Toto sťahovanie má tiež negatívny dopad na životné prostredie. Ročne sa počas presunu vypustí do ovzdušia 19.000 ton CO2, čo zodpovedá 13.000 spiatočným letom medzi Londýnom a New Yorkom.

Najväčšími zástancami zachovania zasadnutí v Štrasburgu sú Francúzi. V tejto otázke pre nich zohráva väčšiu úlohu prestíž.

O tvrdošijnom stanovisku Francúzov sa europoslanci mohli presvedčiť napríklad počas rozhodovania o redukcii počtu plenárnych zasadnutí zo súčasných 12 na 11. Paríž sa odvolal na Súdnom dvore a generálny advokát Paolo Megozzi minulý mesiac navrhol, aby Súdny dvor rozhodnutie o znížení počtu rokovaní zrušil.

Ktoré sídlo zrušiť?

Diskusia ale nie je len o tom, že jedno zo sídel je potrebné zrušiť, ale tiež to, ktoré z nich by to malo byť.

V prospech zachovanie Bruselu ako modernejšieho sídla Európskeho parlamentu, hovorí predovšetkým fakt,že v ňom sídli aj väčšina ostatných inštitúcií Únie. „Pracujeme jednak v našich volebných obvodoch a tiež v Bruseli. Štrasburg je až tretie sídlo,“ zdôrazňuje Ulrike Lunacek (Zelení).

S týmto vyhlásením však nesúhlasí europoslanec Bern Posselt (EĽS). „Štrasburg je symbolom zmierenia, ale tiež demokracie, zatiaľ čo Brusel je symbolom byrokracie,“ poznamenal.

„Čo s prázdnou budovou v Štrasburgu? Zatiaľ čo v Bruseli môže niektorá inštitúcia budovu bývalého Európskeho parlamentu bez problémov využiť,“ uviedla česká europoslankyňa Zuzana Brzobohatá (S&D).

Podľa niektorých europoslancov by štrasburské priestory mohla využívať nová univerzita, výskumná inštitúcia.

Britská europoslankyňa Sarah Ludford (ALDE) za navrhla premiestniť do Štrasburgu Súdny dvor EÚ, čím by sa pridal k dvom inštitúciám mimo štruktúry EÚ – Rade Európy a Európskemu súdu pre ľudské práva

Sídlo Európskeho parlamentu sa môže zmeniť len na základe jednohlasného rozhodnutia Rady ministrov. Parlament však podľa Lisabonskej zmluvy môže túto zmenu iniciovať.