EP: Politici potrebujú viac dôveru ľudí ako trhov

Predseda Európskeho parlamentu v NR SR, Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Predseda Európskej komisie José Manuela Barroso by mal na októbrovom summite (18.-19.) lídrov EÚ preložiť návrhy na reformu hospodárskej a menovej únie. Asistovať mu budú prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi, prezident Euroskupiny Jean-Claude Juncker, a stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy.

Rokovanie v plnom prúde odštartujú 4. októbra, lídri ho dostanú pred októbrovým stretnutím a formálne schválený by mal byť až v decembri.

Východiskovým dokumentom je správa „Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii“, na základe ktorej jej autori (štyria predsedovia – EK, ECB, ER, Euroskupina) dostali mandát na pokračovanie prác.

O slovo sa ale hlási aj Európsky parlament.

„Všetky rozhodnutia o eurozóne potrebujú parlamentnú legitimitu. Nedávne tendencie deparlamentarizovať a obísť parlamenty sú veľmi znepokojivé“, povedal predseda Európskeho parlamentu  Martin Schulz, ktorý bude europoslancov na summite zastupovať. Asistovať mu budú tzv. šerpovia, Elmar Brok (EPP, Nemecko), Roberto Gulatieri (SD, Taliansko), Guy Verhofstadt (ALDE, Belgicko) a Daniel Cohn-Bendit (Zelení, Francúzsko) ako náhradník.

„Polici potrebujú dôveru ľudí viac ako dôveru trhov. Môžeme podnietiť túto dôveru prostredníctvom parlamentnej kontroly a diskusie. Európsky parlament nebude stáť nečinne v prípade, že sa rozhodnutia čoraz častejšie robia v bezparlamentných zónach.“

Znenie rokovacieho mandátu uvádza, že štruktúry vyvodzovania zodpovednosti už existujú v podobe Európskeho parlamentu a národných parlamentov a cieľom by malo byť ich naďalej posilniť.

Všetky systémy a mechanizmy, ktoré sa vzťahujú na HMÚ, napríklad Európsky stabilizačný mechanizmus, Trojka a finančný pohľad musia byť predmetom kontroly Európskeho parlamentu, ktorá by išla ďalej ako súčasné práva EP v hospodárskej a menovej oblasti, uvádza dokument.

Text tiež zdôrazňuje prínosy spolupráce medzi Európskym a národnými parlamentmi pri výkone tejto kontroly.