EP upozorňuje na nejasnosti v novej zmluve EÚ

Krátka správa

Právni experti v súčasnosti pracujú na texte Reformovanej zmluvy. Poslanci EP včera po nefomálnom stretnutí s predsedom Komisie José Barrosom vyhlásili, že niektoré otázky vyžadujú ďalšiu politickú diskusiu. Účelom stretnutia bolo zladiť pozície Parlamentu a Komisie na novú zmluvu EÚ.

Traja zástupcovia Parlamentu pri MVK – Elmar Brok (EPP-ED/EĽS-ED), Enrique Barón Crespo (PES) a Andrew Duff (ALDE) označili diskusiu s Barrosom za prínosnú, no podľa nich sú body, ktoré potrebujú „hlbšie právne objasnie“, „politické vysvetlenie“, prípadne oboje.

Po tom, čo sa lídri EÚ dohodli na detailnom mandáte pre MVK, Európsky parlament kritizoval výnimku z Charty základných práv udelenú Británii, pre ktorú nebude právne záväzná. Parlamentné zdroje uviedli, že Európsky parlament bude opatrný vo svojich komentároch a nebude otvárať otázky, ktoré boli dohodnuté v mandáte MVK.

Ministri zahraničia EÚ sa stretnú 7. septembra v Portugalsku, aby pokračovali v rozhovoroch o novej zmluve. Portugalské predsedníctvo chce dosiahnuť dohodu 18. až 19. októbra na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád v Lisabone.

Niektorí úradníci EÚ sa obávajú, že dohoda môže byť ohrozená Poľskom, v ktorom sa majú na jeseň uskutočniť predčasné voľby. Ich konkrétny dátum zatiaľ nebol stanovený. Nová vláda by mohla spochybniť dohodu o mandáte pre novú zmluvu, ktorý bol tažko vyjednaný na júnovom summite. Počas otváracej ceremónie MVK 23. júla 2007 Poľsko ustúpilo od požiadavky otvorenia otázky hlasovacích práv. Neistota okolo nadchádzajúcich volieb v Poľsku ohrozuje portugalský časový plán.

„Vidina poľských predčasných volieb bude strašiť mnohých ľudí na ministerstvách zahraničných vecí v Únii“, povedala Katinka Barysch z Centra pre Európsku Reformu (Centre for European Reform). Podľa nej „politické štylizovanie sa pred voličmi na poslednú chvíľu môže oddialiť podpísanie textu zmluvy.“