EP žiada post podobný Ashtonovej pre koordináciu hospodárskych politík

foto: Znak eura pred budovou Európskej centálnej banky, zdroj: TASR

Europarlament sa chystá podporiť opatrenia z dielne svojho špeciálneho výboru pre krízu, ktoré by mali pomôcť EÚ rýchlejšie sa ekonomicky pozviechať pri zabezpečení väčšej finančnej a fiškálnej stability v budúcnosti.

O návrhoch sa bude v pléne EP rokovať 20. októbra. Ich  súčasťou je aj menovanie človeka, ktorý by mal byť zodpovedný za koordinovanie ekonomických politík bloku. „Pán lebo pani Euro“ by na seba prebral povinnosti, ktoré si dnes delia v rámci inštitucionálnej štruktúry EÚ traja ľudia.

Dotyčný by bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za hospodárske a menové veci. Toto portfólio patrí dnes Fínovi Ollimu Rehnovi, ten však nie je podpredsedom Komisie.

Okrem toho by eurokoordinátor predsedal Ecofinu (Rada ministrov financií a hospodárstva), čo je úloha, ktorú dnes vykonáva šéf rezortu financií krajiny držiacej rotujúce predsedníctvo.

Stál by tiež na čele Euroskupiny, pravidelnému stretnutiu ministrov financií štátov používajúcich jednotnú európsku menu. Od roku 2005 ju vedie premiér a zároveň minister financií Luxemburska Jean-Claude Juncker.

Ďalšia tvár na medzinárodnej scéne

Nová tvár EÚ by sa mala zúčastňovať aj na summitoch EÚ a zastupovala by Úniu na rôznych medzinárodných fórach, ktoré sa zaoberajú finančnými a ekonomickými otázkami.

Inými slovami, išlo by o podobný model, aký sa EÚ Lisabonskou zmluvou rozhodla použiť pre zahraničnú politiku – vysoká predstaviteľka, ktorá vedie Rady EÚ ministrov zahraničia a je zároveň podpredsedníčkou Európskej komisie.

Tento nápad sa zrodil v špeciálnom výbore Európskeho parlamentu, ktorý sa zaoberá finančnou, hospodárskou a sociálnou krízou. Výbor vznikol po európskych voľbách 2009 a počas uplynulých 12 mesiacoch pracoval na odporúčaniach, ktoré by pomohli k hospodárskej obnove Európy. Autorkou výslednej správy je predsedníčka výboru, francúzska socialistická poslankyňa Pervenche Béres.

Správu podporili poslanci naprieč politickými skupinami. Aj keby však prešla v pléne Európskeho parlamentu, menovanie koordinátora ekonomických politík by si pochopiteľne vyžadovalo zmenu zmluvy a ratifikačný proces vo všetkých členských krajinách.

Béres si je vedomá týchto politických prekážok, napriek tomu hovorí, že Parlament má povinnosť navrhovať inovatívne riešenia aj v prípade, že ich členské štáty zatiaľ nie sú ochotné prijať.

Od vytvorenia novej funkcie si spravodajkyňa napríklad sľubuje, že to prinúti ministrov financií na stretnutiach ECOFIN-u venovať viac pozornosti širšiemu európskemu záujmu  a nie len partikulárnym národným preferenciám.

Daň z finančných transakcií

Jedným z ďalších návrhov v parlamentnej správe je zavedenie už dlho diskutovanej dane z finančných transakcií (FTT). Špeciálny výbor sa domnieva, že takáto daň by zlepšila fungovanie trhu znížením špekulácií  a získané peniaze by mohli byť použité na financovanie „globálnych verejných statkov a na zníženie verejných deficitov“.

Text predložený Parlamentu uvádza, že FTT „by mala mať čo najširší základ“, ale ak sa aj medzinárodná dohoda nenájde, potom by daň mala byť zavedená medzi členskými štátmi „ako prvý krok“.

Komisiu správa vyzýva, aby vypracovala štúdiu uskutočniteľnosti, „ktorá zváži aj globálne hľadisko“ a následne „prísť s konkrétnymi legislatívnymi návrhmi“.

Návrh dane z finančných transakcií je kontroverzný, očakáva sa, že liberálni a stredo-praví europoslanci sa ho budú snažiť zo správy dostať preč. Béres ale tento návrh tvrdošijne bráni,  s tým, že daň o sadzbe 0,05 % by ročne vyniesla 200 miliárd eur. Takýto objem by pokryl celý rozpočet EÚ a Únia by sa nemusela spoliehať na platby z rozpočtov členských štátov.