EPSO odhalí, ako hodnotí uchádzačov o miesto euroúradníka

Spôsob výberu pracovníkov EÚ je často terčom kritiky. Najnovšie urobil Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) ústretový krok na základe odporúčaní európskeho ombudsmana P. Nikiforosa Diamandourosa. Jeho úrad viedol minulý rok vyšetrovanie výberových kritérií EPSO. Podnetom k tomu boli sťažnosti od uchádzačov, ktoré sa týkali „neodôvodneného utajovania“ pri výbere pracovníkov.

EPSO akceptovalo kritiku ombudsmanovho úradu a oznámilo, že „od roku 2010 budú pre uchádzačov k dispozícii hodnotiace schémy". Hodnotiace kritériá pre ústne skúšky budú tiež transparentnejšie.

„Otvorenosť pri nábore pracovníkov do EÚ je mimoriadne dôležitá“, uviedol úrad v stanovisku. Dodal, že nové hodnotiace hárky budú k dispozícii len na vyžiadanie od uchádzačov, ktorí neprešli písomným testom a neboli pozvaní na osobný pohovor.

„Uchádzači, ktorí neprešli ústnym testom alebo ktorí už nefigurujú na čakacej listine, budú môcť okrem celkovej známky, ktorú dostali, požiadať o prístup k rozpisu svojich známok za test“, uvádza EPSO.

Podľa Diamandourousa je fakt, že úrad prijal jeho odporúčania „dôležitou zmenou v administratívnej kultúre smerom k väčšej transparentnosti“. Nové opatrenia podľa neho „posilnia dôveru verejnosti v profesionalizmus náboru pracovníkov v inštitúciách EÚ.“

Akceptácia odporúčaní ombudsmana dopĺňa podstatnú zmenu stratégie náboru, ktorú riaditeľ EPSO David Bearfield ohlásil v lete minulého roku a ktorá by mala byť ukončené do roku 2010. (Euroúradníkov budú vyberať ponovom)

Tieto zmeny by mali smerovať k tomu, že výber euroúradníkov sa bude viac sústrediť na osobné a profesionálne kompetencie kandidátov a nie na detailné, encyklopedické vedomosti. Doterajšie praktiky EPSO neboli sú „v súlade so záväzkom dvadsaťsedmičky k transparentnosti a dobrej administratíve“, zhodnotil ombudsman. 

„Keď sme sa pozreli na spôsob, akým iné medzinárodné organizácie najímajú ľudí, bolo mi veľmi jasné, že sa musíme zlepšiť", priznal Bearfield v tom čase.

V minulosti bolo EPSO terčom kritiky za to, že vstupné testy zvýhodňujú uchádzačov, ktorých materinským jazykom je angličtina, nemčina a francúzština, keďže tieto testy je možné robiť len v jednom z týchto troch jazykov.