EÚ 2020: Hľadanie rovnováhy medzi zeleným rastom a zamestnanosťou

Charles Chaplin - Modern Times

Exekutíva zverejnila prvý prehľad približne 1500 príspevkov do konzultačného procesu o koncepte EÚ 2020. Zapojilo sa aj niekoľko členských štátov, ktoré vyzvali Komisiu, aby prepojila ekonomické, sociálne a environmentálne elementy plánu a tiež lepšie nadviazala na existujúcu sociálnu politiku. Niekoľko vlád zdôraznilo potrebu investovať do čerstvých zdrojov rastu.

V EÚ vo všeobecnosti panujú obavy, ktoré vyvoláva prehlbujúca sa kríza na pracovnom trhu. Členské štáty vidia výrobné odvetvia a malé a stredné podniky za dôležitý nástroj tvorby pracovných miest. Zhodli sa aj v otázke potreby robustnej riadiacej štruktúry, ktorá by dohliadla na implementáciu EÚ 2020.

Sociálne mimovládne organizácie chcú posun za HDP

Účastníci konzultácie zaoberajúci sa sociálnymi záležitosťami opätovne vyzvali, aby sa úspech nemeral rastom HDP ale inými indikátormi. Ďalšia skupina zastávajúca vedu a výskum poukázala na potrebu vytvoriť Európsku výskumnú oblasť.

Komisia tvrdí, že väčšina akademikov súhlasí s výzvami, ktoré identifikovala vo svojom koncepte, no našli sa aj tvrdenia, že súčasný model rastu je neudržateľný a treba spravodlivejšie rozdeľovať jeho pozitívne výsledky.

Do konzultácie sa zapojili aj krajiny mimo EÚ – osobitne nórska a japonská vláda vyjadrili svoju podporu. Medzinárodný menový fond a Americká obchodná komora naopak žiadajú viac úsilia na tvorbu trhovo-orientovaného prostredia a rozvoj hospodárskej súťaže.

Pozície:

Ben Betters z Eurochambers tvrdí, že nový plán by mal byť ambicióznejší ako predchádzajúci. „Lisabonská stratégia mala silné ambície, no slabé činy. Dnes je jasné, že EÚ 2020 musí stáť na pevnejších základoch – silnom vlastníctve, efektívnej implementácii a dôkladnom monitoringu a koordinácii.“

Eucomed, ktorý zastupuje sektor medicínskej technológie, chce viac stimulov pre inovácie. Vo svojom príspevku uvítali ciele predloženého konceptu, no zdôraznili, že podmienkou úspechu je, aby všetky politiky boli konzistentné s EÚ 2020.

Európska konfederácia stavbárov (EBC) neskrývala sklamanie z obsahu konzultačného dokumentu. Zastupuje malé podniky a stavebných remeselníkov a podľa nej treba v prvom rade prijať všetky princípy Zákona o malých a stredných podnikoch (SBA) a nie si miesto toho stanovovať nové, nejasné ciele.

„Veríme, že tri piliere SBA – menej byrokracie, lepšia regulácia, ľahší prístup k finančným prostriedkom treba mať na zreteli pri všetkých budúcich legislatívach a politikách,“ uviedol Andrea Marconi, šéf EBC.