EÚ a náboženskí lídri diskutovali o solidarite medzi generáciami

Na stretnutí, ktorého mottom bolo „Medzigeneračná solidarita: stanovenie parametrov pre európsku spoločnosť v budúcnosti“, sa zišlo viac ako dvadsať predstaviteľov všetkých najvýznamnejších európskych cirkví – kresťanských, moslimských a židovských – a niektorých hinduistických a bahajských spoločenstiev.

So šéfom európskej exekutívy Josém Manuelom Barrosom, predsedom Európskej rady Hermanom Van Rompuyom a podpredsedom Európskeho parlamentu László Surjánom diskutovali o medzigeneračnej solidarite a demografických výzvach, ale aj o riešení nezamestnanosti, podpore aktívneho starnutia a zosúladení pracovného a súkromného života.

Zorganizovať takéto sedenie prikazuje predstaviteľom EÚ článok 17 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý zakotvuje povinnosť európskych inštitúcií viesť s cirkvami a náboženskými spoločnosťami pravidelný, otvorený a transparentný dialóg.

Podľa Barrosa zohrávajú cirkvi veľmi významnú úlohu pri objasnení potreby solidarity. Jej predstaviteľov vyzval, aby sa viac zapájali do verejných diskusií, ktoré sa touto témou zaoberajú.

Podľa Van Rompuya je každá generácia dôležitá, a to nielen zo sociálneho či hospodárskeho hľadiska, ale predovšetkým z ľudského. Ako ďalej dodal, tak ako treba bojovať proti „strateným generáciám“ mladých ľudí, tak isto nie je možné odsunúť starších ľudí na druhú koľaj len preto, lebo majú nižšiu produktivitu.

Lázslo Surján spomenul židovsko-kresťanské dedičstvo Európy, ktoré zdôrazňuje medzigeneračnú solidaritu. Podobné tradície sú podľa neho prítomné aj v iných náboženstvách. Zároveň však dodal, že táto solidarita nie je len náboženskou otázkou, ale aj finančnou, keďže dlhy dneška budú pravdepodobne daňami zajtrajška.

(EurActiv/TASR)

Pozície

"Prekonať krízu a položiť základy pre úspešnú budúcnosť môžeme iba vtedy, ak podstatou našich opatrení zostane solidarita medzi ľuďmi a generáciami. Solidarita totiž užšie spája naše spoločenstvá. Cirkvi a náboženské spoločenstvá majú všetky predpoklady na to, aby budovali mosty medzi našimi spoločnosťami," uviedol predseda EK José Manuel Barroso.

"O solidarite medzi generáciami hovoríme v Európe čoraz častejšie. Kvôli nepriaznivej demografii a starnutiu Európy sa témou číslo jedna stáva práve posilnenie zväzkov medzi starými rodičmi, rodičmi a deťmi. Ak má Európa existovať ešte aj o dvadsať rokov, musíme sa zbaviť izolovaného pohľadu na ženy, mužov, deti a seniorov a vrátiť do centra verejnej politiky rodinu," komentovala včerajšie stretnutie slovenská europoslankyňa Anna Záborská.