EÚ a USA budú hovoriť o obchode a odpočúvaní paralelne

William Kennard, zdorj: Európska komisia

„Naše vzťahy sú také silné a hlboké, že by bolo veľmi nešťastné, ak by sme jednej záležitosti, nech je akokoľvek vážna, dovolili paralyzovať naše partnerstvo vo všetkých iných oblastiach, na ktorých pracujeme“, povedal veľvyslanec Spojených štátov pri EÚ William E. Kennard pre EurActiv.com

Po medializovaní informácií o monitorovaní a odpočúvaní európskych inštitúcií americkými tajnými službami (NSA) niektorí európski politici volali po pozastavení rokovaní o obchodnej dohode s USA, pokým sa situácia nevyjasní. Rada len prednedávnom schválila rokovací mandát pre Komisiu.

Napriek rozdielom v názore na režim ochrany osobných údajov, Kennard obhajuje potrebu nájsť medzi nimi rovnováhu. Tok  informácií nie je podľa neho dôležitý len pre fungovanie ekonomiky, ale je aj nevyhnutný pre spoluprácu v oblasti vymáhania práva a v boji proti terorizmu.

„Musíme na týchto problémoch pracovať a dobrou správou je, že sme už začali“, dodal americký vyslanec. Naráža pri tom napríklad na program na sledovanie financovania terorizmu (TFTP), záznamy o cestujúcich v leteckej doprave (PNR) alebo dohodu o zdieľaní bankových údajov SWIFT.

Žiaden z týchto nástrojov nebol pri jeho dohadovaní v Európe bez kontroverzie.

„V každej zo spomínaných oblastí sme našli spôsob ako účinne priblížiť naše systémy. EÚ mala obavy o primeranosť rozsahu údajov v PNR aj TFTP. Zaoberali sme sa oboma otázkami a našli sme spôsob, ako ich vyriešiť“, povedal Kennard.

EÚ zriadila dve expertné skupiny, ktorých úlohou je preveriť aktivity amerických spravodajských služieb a riešiť otázky súkromia a ochrany osobných údajov.

Ich práca má prebiehať paralelne s obchodnými rokovaniami, ktorých začiatok je naplánovaný na pondelok vo Washingtone. Európska komisia aj Parlament súhlasili s pokračovaním obchodných rokovaní aj napriek negatívnym reakciám francúzskych socialistov a Zelených. Tí sú za pozastavenie rokovaní, pokiaľ Washington nevysvetlí, či skutočne došlo k špionáži inštitúcií a priestorov Európskej únie a vlád členských štátov.

Buďme kreatívny

Kennard počas výkopového stretnutia rozhovorov o podobe euro-americkej zóny voľného obchodu vyhlásil, že treba k rokovaniam pristúpiť s otvorenou mysľou.

„Náš vzťah je už taký vyzretý, že na vyriešenie dlhotrvajúcich obchodných sporov budeme musieť priniesť kreatívne a inovatívne myslenie“. Vyňať z rokovaní celé priemyselné odvetvia podľa neho skomplikuje riešenie regulačných otázok.

„Ak chceme mať komplexnú a ambicióznu dohodu, nemôžeme nič zmiesť zo stola“, povedal Kennard.

Najmä Francúzsko sa usilovalo o vyňatie audiovizuálneho sektoru z obchodných vyjednávaní s Američanmi. Konsenzus ale vládne napríklad v takých sektoroch ako je letectvo alebo elektrické automobily.

Hospodárska kríza je pre rokovania podľa veľvyslanca dobrou motiváciou.

Euro-americká obchodná dohoda môže potenciálne vytvoriť najväčší svetový bilaterálny trh. Ak sa dovedie do úspešného konca bude tiež najväčšou investičnou dohodou.

Obchod s tovarom a službami medzi EÚ a USA dosahuje denne 2 miliardy eur. Európska komisia tvrdí, že dohoda by mohla postupne zvýšiť HDP Európskej únie o 0,5 % ročne a pomôcť vytvoriť približne 400 tisíc pracovných miest.

Na otázku, či obchodné rokovania s Európou znamenajú obrat pozornosti Ameriky z Ázie na Európu Kennard odpovedá, že ohlasovaný obrat k Ázii nebol celkom dobre pochopený.

„V tomto regióne je väčší rast a vačšia hospodárska činnosť. No nemyslíme si, že pozornosť sa presúva mimo Európy“, povedal.

„Domnievame sa, že Európa si tiež viac všíma Áziu. Rozvinuté trhy na západe sa budú musieť v Ázii viac angažovať. Za kľúčový bod považujeme Áziu s Európou, nie len Áziu bez Európy.“

Celý rozhovor v anglickom jazyku nájdete na tejto linke