EÚ a Slovensko už rokujú o čerpaní EÚ fondov pre nasledujúce programovacie obdobie

 

Krátka správa

Slovenská vláda v polovici júna predložila po dlhodobom prípravnom období a pripomienkovom konaní  Národný strategický referenčný rámec (NSRR), ktorý je základným dokumentom pre programovanie EÚ fondov na obdobie 2007 – 2013.   Slovenská republika sa od svojho vstupu do EÚ (2004) pripravuje prvý raz na celé programovacie obdobie čerpanie eurofondov z nového rozpočtu Únie. Viacerí odborníci sa dívali aj na skrátené programovacie obdobie 2004 – 2006 ako na formu prípravy. V tomto období na Slovensku ešte dobieha čerpanie pomoci z programovacieho obdobia 2004 – 2006 podľa Operačných programov a Sektorových operačných programov Národného rozvojového plánu a tiež sa uzatvára čerpúanie predvstupovej pomoci. Slovensko sa ani nezapojilo do všetkých programov a iniciatív Spoločenstva, ktoré pre nové členské krajiny sprístupnila Komisia.

Spomínaný dokument predstavila SR 13. júna 2006 v Bruseli Euróspkej komisii. V rámci NSRR 2007 – 2013 sa prerozdeľuje „slovenských“ 12 miliárd eur z pokladnice Európskej únie na budúcich 7 rokov. László Gyurovszky, minister výstavby a regionálneho rozvoja, SR poukazuje na dva hlavné ciele dobudovať základnú infraštruktúru a rozvíjať znalostnú ekonomiku. 53 % peňazí pôjde do infraštruktúry a 3538 % na vedu, výskum, informáciu, inovácie, podporu malým a stredným podnikateľom.  Otvorenou otázkou ostáva, či NSRR ostane v podobe, akú predložila vláda dosluhujúceho premiéra Mikuláša Dzurindu do Bruselu tesne pred voľbami. Z regiónov už boli adresované výzvy vláde, aby sa niektoré kapitoly, najmä riešiace zapájanie regiónov do implementácie EÚ peňazí a teritorialitu ich určenia opätovne otvárali.  Gyurovszky výrazné zmeny od novej vlády nečaká, nakoľko výbor pre európske záležitosti NRSR dokument prijal jednomyseľne, aj hlasmi opozície. Experti z Komisie pripúšťajú, že výraznejšie zmeny by mohli oddialiť schválenie rámcového dokumentu a prípadne aj oneskoriť čerpanie časti peňazí z eurofondov.

Komisia k nášmu NSRR nezaujala konečné stanovisko, vyžiadala si dodatočné informácie. Predstavitelia Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku však považujú dokument za veľmi dobre vyvážený, nevidia tam veľké problémy, ale potrebné sú podrobnejšie analýzy. Definitívny súhlas s detailným programom čerpania eurofondov by Komisia mala vydať začiatkom budúceho roka, po tom čo prejde dokument celým systémom procedúr a spoločným pripomienkovaním. Predpokladá sa, že prvé peniaza EÚ budú pri zachovaní súčasného harmonogramu môcť prúdiť na Slovensko v druhej polovici roku 2007, prípadne až v roku 2008. Vzhľadom na pravidlá o čerpaní EÚ peňazí, Slovensko o tieto prostriedky nepríde a môže ich čerpať aj po roku 2013. Veľmi aktuálnou témou nasledujúceho obdobia bude budovanie regionálnych štruktúr pre čerpanie fondov, ako aj kompetencie jednotlivých centrálnych orgánov v rámci pripravovaných 9 operačných programov NSRR.