EÚ dospela k dohode o nových antidumpingových pravidlách

Protestujúci proti čínskemu dumpingu pred budovou Európskej komisie. FOTO: Twitter.com

Európska komisia sa s európskymi poslancami a národnými vládami dohodla na návrhu nových antidumpingových a antisubvenčných pravidiel.

Nová metodológia pre výpočiet ciel

Zmeny majú poskytnúť nové nástroje pre ochranu férových podmienok v medzinárodnom obchode. Opatrenia sú mierené predovšetkým na praktiky tretích krajín (Čína, India), ktoré svoje výrobky na európskom trhu často predávajú za ceny nižšie ako sú ich výrobné náklady, čím ohrozujú domácich producentov.

Podľa predsedu Európskej komisie Jeana-Claudea Junckera sa bude EÚ aj naďalej usilovať o férový a otvorený medzinárodný obchod, nebude to však robiť ako „naivný fanúšik svetového obchodu“. Zopakoval tak svoje slová zo septembrového prejavu o stave Európskej únie.

https://euractiv.sk/clanky/energetika/cina-lame-rekordy-v-predaji-ocele-komisia-brani-europskych-vyrobcov/

Zároveň uistil, že nové pravidlá nie sú mierené na konkrétne kajiny a neporušujú záväzky Únie voči Svetovej obchodnej organizácii (WTO).

„Toto nie je o žiadnej konkrétnej krajine, ale o vytvorení nástrojov proti neférovým konkurenčným a dumpingovým praktikám, ktoré deformujú európsky trh,“ dodal po stretnutí predseda Komisie.

Súčasťou novej legislatívy je aj nová metodológia výpočtu dumpingových vyrovnávaích ciel na dovoz výrobkov z tretích krajín.

„Nová metodológia na výpočet dovozných ciel z krajín s významnými narušeniami trhu je úplne kľúčová pri riešení hlavných problémov medzinárodného obchodu,“ vyhlásila eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová.

Dohodu privítalo aj európske oceliarske združenie Eurofer, ktoré v minulosti podalo viacero podnetov na vyšetrovanie čínskeho dovozu ocele.

„Očakávame, že Komisia teraz dokáže funkčnosť a opodstatnenosť novej metodológie. Je nevyhnutné, aby efektívne chránil európskych zamestnancov a priemysel pred dumpingom krajín so závažnými tržnými deformáciami,“ uviedol v oficiálnom stanovisku generálny riaditeľ Euroferu Exel Eggert.

Problém s dôkaznym bremenom

Kritici návrhu tvrdia, že jeho prijatím by sa pri podozreniach z nekalej konkurencie presunulo dôkazné bremeno z čínskych na európskych producentov.

Poslanci opakovane žiadali Európsku komisiu, aby našla spôsob, ako bojovať proti čínskym praktikám v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.

Komisia však odmietla pozíciu parlamentu o dôkaznom bremene na strane tretích krajín práve na základe nekompatibility s WTO.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/kto-ma-dodat-dokazy-v-pripade-cinskeho-dumpingu-institucie-sa-nedohodli/

Podľa šéfky koalície priemyselných odvetví v EÚ Ines van Lierderovej nemajú európske spoločnosti kapacity ani prístup k dôkazom o narušení trhu.

Cecilia Malmströmová však upozorňuje, že Komisia bude zbierať údaje o umelom narušení trhu a vydávať o nich správy. Dotknutí producenti sa počas vyšetrovaní budú môcť o tieto správy opierať.

Nové pravidlá do konca roku

Dohoda tiež sprísňuje antisubvenčné pravidlá. Ak vyšetrovanie odhalí štátne dotácie na vývoz do krajín Únie, môže ich zahrnúť do konečnej výšky uvaleného cla.

Pri skúmaní nekalých praktík bude Únia preverovať aj vplyv štátnych zásahov do výroby, nadmernú prítomnosť štátnych podnikov na trhu, diskrimináciu v prospech domácich spoločností či nedostatočnú nezávislosť finančného sektoru.

Nové pravidlá sa budú vzťahovať až na prípady vzniknuté po tom, čo právna úprava vstúpi do platnosti. To sa očakáva ešte pred koncom tohto roku.

Návrh počíta tiež s prechodným obdobím, počas ktorého sa všetky prebiehajúce antidumpingové opatrenia a vyšetrovania budú ešte riadiť súčasnou platnou legislatívou.

U.S. Steel Košice je obozretná

Železiarne U.S. Steel Košice si chcú počkať na detaily legislatívy a jej implementáciu.

“Samozrejme podporujeme proces, ktorý stanovuje pravidlá a postupy pre antidumping. Je to veľmi dôležité pre celý priemysel v Európe,” uviedol pre portál EurActiv.sk hovorca fabriky Ján Bača.

“Je veľmi ťažké predpovedať , ako to bude fungovať. Potrebujeme totiž vidieť všetky detaily, ktoré sa budú týkať antidumpingového balíka. Dokiaľ nie sme oboznámení o  všetkom, bolo by predčasné komentovať špecifiká, akým je dôkazné bremeno,” podčiarkol Bača.

“Nakoniec to vždy bude záležať na implementácii týchto pravidiel, nakoľko bude rýchla a striktná. Potom bude možné hovoriť o tom, nakoľko sa podarilo vytvoriť priestor s rovnakými podmienkami pre všetkých,” dodal hovorca.