EÚ hrozí „vláda veľkých krajín“

Belgicko naplno využije svoje predsedníctvo v druhej polovici 2010, aby znovu nastolilo inštitucionálnu rovnováhu, ktorá je „ohrozená“, povedal v pondelok (20. apríl) belgický minister zahraničných vecí Karel de Gucht na výročnej diplomatickej konferencii v Bruseli.

„Je úplne neakceptovateľné, aby malá skupina členských krajín ohrozovala inštitucionálny proces. Belgicko má povinnosť pokúsiť sa nastoliť čo najrýchlejšie inštitucionálnu rovnováhu.“

De Gucht kritizoval najmä nedávnu sériu summitov, zorganizovaných na rýchlo ako odpoveď na rozličné hrozby.

„Množstvo formálnych stretnutí Európskej rady bolo v poslednom čase prekonané rôznymi ad hoc stretnutiami všetkého druhu, organizovanými narýchlo a často s odsúdeniahodným časovaním.“

„Stretnutie G20 v Londýne bolo najprv pripravené malou skupinou krajín (EÚ) v Berlíne, teda tých, ktorí sú členmi G20. Rada pre všeobecné záležitosti bola ledva konzultovaná, v skutočnosti len post factum. No G20 vypracováva novú finančnú architektúru, ktorá bude mať značný vplyv na Európu a jej členské štáty. Preto je neakceptovateľné, aby Európa nehrala v tejto oblasti plnú rolu.“

Hlavnou ambíciou Belgického predsedníctva preto bude obnovenie fungovania európskych inštitúcií, „medzi ktorými má primárne miesto úplné rešpektovanie komunitárnej metódy“.

Nepriamo kritizoval Európsku komisiu, ktorá podľa neho nevyužíva svoju iniciatívnu právomoc.

De Gucht spomenul ako prioritu aj energetickú bezpečnosť. Belgicko podľa neho dosiahlo dostatočnú úroveň diverzifikácie energetických zdrojov, preto môže fungovať v EÚ v tejto oblasti ako nezainteresovaný „sprostredkovateľ dohody“.

V otázke rozširovania varoval, že presadenie Lisabonskej zmluvy nie je jedinou podmienkou naštartovania jeho ďalšej vlny. Jeho osobný názor je „omnoho opatrnejší“, než postoj krajín, ktoré tlačia na ďalšie rozšírenie členstva EÚ.