EÚ je spomedzi mocností najpopulárnejšia

Krátka správa

Viac ako tretina respondentov (35%) preferuje spomedzi všetkých súčasných svetových mocností práve EÚ a verí, že jej moc v budúcnosti vzrastie. Na druhej strane len 20% respondentov by rado videlo pokles jej medzinárodného vplyvu a postavenia. Pre porovnanie: 26% opýtaných zdieľa rovnako pozitívny postoj k USA, zatiaľ čo 37% si o nich myslí úplný opak.

Výsledky výskumu boli publikované 24. októbra 2007. Ide o výsledok práce nového think-tanku „Európska rada medzinárodných vzťahov“ (European Council on Foreign Relations – ECFR). Na prieskume spolupracovalo 57. tis. respondentov – študentov z 52 krajín.

Zdá sa, že na rozdiel od USA má EÚ vo svete lepšiu reputáciu a je taktiež „vysoko vážená“ aj medzi svojimi susedmi. Takýto názor na ňu zdieľajú aj potenciálne kandidátske krajiny – Macedónsko a Albánsko.

Na druhej strane sú to predovšetkým obyvatelia európskych krajín ako takí, ktorí zdieľajú k USA najnegatívnejší postoj. USA sú dokonca vnímané horšie ako Irán, ktorý sa taktiež zaradil medzi najmenej obľúbené krajiny.

Správa konštatuje: „Európska únia je medzi štyrmi mocnosťami (USA, Rusko, EÚ a Čína) unikátom v tom, že nik nechce obmedzovať jej rast.“ Podľa autorov je „zarážajúce, že kontinent, ktorý po USA investuje do ozbrojených síl najviac a disponuje najväčším počtom peacekeepingových jednotiek vo svete, by mal byť vnímaný ako sila dobra.“ Na druhej strane vyslovujú predpoklad, že tak môže byť vďaka tomu, že európski politici nie sú schopní docieliť vyššiu viditeľnosť svojej politickej moci: „Skutočnosť, že európski peacekeepingoví vojaci majú tendenciu operovať pod velením NATO alebo skôr pod národnou vlajkou ako pod tou európskou, dopomáha k vnímaniu EÚ ako menšej hrozby.“

Je však otázne, či využívanie „jemnej moci“ môže znamenať z dlhodobého hľadiska úspech. Takýto nenásilný európsky tlak sa postupne vytráca najmä z prostredia balkánskych krajín a bývalých sovietskych republík. Autori podčiarkujú, že výsledkom „jemnosti“ síce môže byť sympatia, ale nemusí to nevyhnutne viesť k medzinárodnému rešpektu: „EÚ nesmie pochybiť v zamieňaní si popularity s mocou.“

Zmeny, ktoré prinesie Lisabonská zmluva po svojom ratifikovaní, by mohli učiniť EÚ efektívnejšou. Mark Leonard (ECFR) sa však domnieva, že čo sa týka globálneho postavenia Spoločenstva, v konečnom dôsledku to nebude zrejme žiadny krok vpred.