EÚ na muške britského parlamentu

 

Krátka správa

Správu pod názvom „Vývoj v Európskej únii“ vydali členovia Výboru pre zahraničné záležitosti Dolnej snemovne britského parlamentu. Na mušku si zobrali nedávny sled udalostí v EÚ, akými boli Britské predsedníctvo, osud Ústavnej zmluvy, problematiku ďalšieho rozširovania a európsku zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku.

Hlavné pozorovania a odporúčania správy sú:

  • Britské predsedníctvo EÚ zlyhalo „pri vytváraní… sviežich myšlienok o demokracii a opätovného zaangažovania verejnosti;
  • Vláda urobila zlý ťah, keď stiahla svoju podporu pre väčšiu transparentnosť rokovaní Rady. Naopak, mala Fínske predsedníctvo podporiť v snahe priniesť viac transprentnosti do EÚ;
  • V oblasti spravodlivosti a vnútra by sa nemali používať žiadne prechodné ustanovenia;
  • Ústavné zmluva nie je „mŕtva, je len v kóme na podporných prístrojoch. V istom bode sa budú musieť európski lídri rozhodnúť, či ju od prístrojov odpojiť“.
  • Treba podporiť vstup Rumunska a Bulharska do EÚ, ale vláda by mala byť zároveň pripravená v prípade potreby prijať povstupové opatrenia;
  • Treba vyjadriť podmienenú podporu pre Chorvátsko a Turecko;
  • Kľúčovou záležitosťou diskusii o ďalšom rozširovaní je „dôsledná aplikácia predvstupových kritérií“ a nie „nejasná debata o absorbčnej kapacite“;
  • Komisia by „nemala vyvíjať v tajnosti ani diplomatickú službu, ani „ambasády“;
  • Zahraničná politika „je a mala by naďalej zostať v kompetencii národných vlád“, hoci „koordinácia zahraničnej politiky na úrovni EÚ má istú cenu“.

V júni sa európski lídri rozhodli predĺžiť do roku 2008 „obdobie reflexie“, ktoré začalo po holandskom a francúzskom „nie“ návrhu Ústavnej zmluvy. Očakáva sa, že Nemecké predsedníctvo (štartujúce k 1. januáru 2007) sa bude snažiť podávať dokopy kúsky a pripraviť sa na záchrannú operáciu Európskej ústavy, ktorá by potom mohla byť operacionalizovateľná za Francúzskeho predsedníctva EÚ v roku 2008.