EÚ podkuruje ratingovým agentúram a manažérom

zdroj: flickr, autor: Blackmuse

Cieľom zmien je dostať ratingové agentúry pod kontrolu EÚ a zmeniť spoločenské riadenie vo finančnom sektore.

Európska komisia sa zaoberala návrhmi nových pravidiel pre ratingové agentúry v súvislosti so vznikom novej európskej inštitúcie – Európskeho úradu cenných papierov a trhov (ESMA)- ktorá má monitorovať modely a metodológiu ratingovania agentúr a ktorej sa budú agentúry zodpovedať. 

Tento nápad predstavil už minulý mesiac komisár pre vnútorný trh Michel Barnier. Barroso zároveň predstavil zámer Európskej komisie preskúmať potrebu vytvorenia nezávislej Európskej úverovej ratingovej agentúry po tom, čo agentúry zhoršili rating Grécka s tým uviedli trhy do chaosu. 

Nové nastavenie kontroly

Komisia zároveň prešetruje ako by sa dalo nastaviť spoločenské riadenie vo finančných inštitúciach tak, že by poskytovalo potrebnú vyváženosť a kontrolu. EK tak chce predísť tomu, aby bankári podstupovali nadmerné riziko, ktoré mnohých z nich zrazilo v rokoch 2008 a 2009 na kolená. 

Súčasným návrhom je, aby mohli predsedovia predstavenstiev predsedať najviac trom spoločnostiam a plánuje sa aj zavedenie komisií, ktoré by prešetrovali investičné správanie finančných spoločností a ohodnocovali riziko.

Podľa predstaviteľov Komisie si tieto predstavenstvá buď neboli vedomé rizík- napríklad v prípade hypoték pre nízko príjmové skupiny (sub- prime mortgage)- alebo sa nechalo oklamať vidinou vysokej a rýchlej návratnosti investícií. 

Príklad Paula Moora

Čo sa však stane, ak je samotný rizikový manažér presvedčený o tom, že banky vkladajú príliš veľa peňazí do nadhodnotených aktív a jeho obavám nenačúva nikto z predstavenstva a ani na úrovni národných regulátorov? 

To je presne prípad Paula Moora, bývalého riaditeľa rizikového oddelenia v banke HBOS (ktorú neskôr pohltila Lloyds TSB), ktorý zverejnil dôkazy vo forme e-mailov zasielaných šéfovi banky, kde tvrdil, že ich pôžičková stratégia sa stáva neudržateľnou.

Moore tvrdí, že ho z HBOS nespravodlivo vyhodili z dôvodu, že šíri poplach. „Je mi naozaj ľúto, že ľudia, ktorí sú tak vysoko, nie sú schopní vidieť veci tak ako obyčajní ľudia,“ uviedol Moore pri vypočúvaní špeciálnym výborom ministerstva financií Veľkej Británie.

Komisia oficiálne priznala, že ich návrh pravidiel nie je dokonalý a že orgány, ktoré na firmy budú dohliadať, budú musieť zabrániť takým druhom zlyhania komunikácie, aký sa objavil napríklad v banke HBOS.

„To znamená, že tí, ktorí na firmy dohliadajú, budú potrebovať viac podkladov. Vo všeobecnosti chceme, aby v budúcnosti dávali väčší pozor,“ doplnil predstaviteľ Komisie.

Hoci Komisia tento týždeň vydala Zelenú knihu, kde popisuje svoju stratégiu spoločenského riadenia, nové pravidlá je najprv potrebné odkomunikovať so širšou verejnosťou. Tá sa má skončiť v septembri.

Ďalšie kroky

  • September 2010: Ukončenie konzultácií o spoločenskom riadení. 

  • Október 2010: Komisia predstaví návrh legislatívy o spoločenskom riadení.

  • 1. januára 2011: Plánovaný vstupu nových pravidiel pre ratingové agentúry do platnosti.