EÚ prehodnocuje svoju stratégiu rastu a zamestnanosti

Pozadie:

V roku 2000 sa členské štáty EÚ dohodli na ambicióznej Lisabonskej stratégii ako do roku 2010 vybudovať konkurencieschopnú dynamickú znalostnú ekonomiku. Po piatich rokoch limitovaných výsledkov európski lídri v roku 2005 stratégiu pozmenili, pričom väčší dôraz kládli na rast a zamestnanosť.

Vplyvom súčasnej hospodárskej recesie sa však môže smer opäť zmeniť na tvorbu pracovných miest a zvýšenie konkurencieschopnosti.

Otázky:

Európska komisia na jeseň 2009 pripravuje internetovú konzultáciu týkajúcu sa revízie Lisabonskej stratégie.

Podľa zdrojov blízkych EK by hlavnými témami mali byť:

  • Zlepšenie podnikateľského prostredia.
  • Vzdelávanie, výskum, inovácie.
  • Energetika a klimatické zmeny.
  • Prístup na vnútorný trh.

Podľa hovorcu európskej exekutívy Marka Englisha Komisia bude prezentovať svoje formálne návrhy niekedy koncom roka 2009 a začiatkom 2010. Očakáva sa, že zmeny budú prijaté počas španielskeho predsedníctva v prvej polovici budúceho roka.

Na jarnom summite európskych lídrov, na ktorom sa tradične venujú ekonomickým otázkam, by mali prijať hlavné body a detailnejšie rozhodnutia by mali byť jasné na júnovom summite. Mali by predostrieť integrované riešenia, špecifické odporúčania pre každú krajinu a nový typ lisabonského komunitného programu a tiež rozvinutejšie návrhy v špecifických otázkach ako – inovačná stratégia.

Reformy Európe pomôžu z recesie

Počas minulotýždňového Ekonomického fóra v Bruseli komisár zodpovedný za hospodárske záležitosti Joaquín Almunia povedal, že ekonomická a finančná kríza vyvíjajú nátlak na reformné procesy.

Podľa Almuniu európske firmy musia prestať byť závislé od finančných inštitúcií. „Impulz, ktorý predtým vychádzal z finančných trhov musíme teda nájsť niekde inde.“  Komisár tvrdí, že zmenená stratégia sa bude zameriavať najmä na tieto okruhy:

  • Reforma pracovného trhu.
  • Výskum a vývoj a inovácie.
  • Vzdelávanie a zručnosti.
  • Zelený rast.

„Našou východiskovou stratégiou štrukturálnej politiky je presadenie zeleného rastu, ktorý sa stane základom agendy,“ tvrdí Almunia. „Iba investovaním do obnoviteľných zdrojov energie, nízkouhlíkových technológií a zelenej infraštruktúry Európe zaistíme popredné miesto v  boji proti klimatickým zmenám.“