EÚ pripravuje rastový kompakt

Autor: renjith krishnan, Freedigitalphotos.net

Z dokumentu, ktorý získal EurActiv, vyplýva, že krajiny sa majú držať svojich rozpočtových plánov, no zároveň by malo ísť o konsolidáciu podporujúcu rast, zachovávajúcu investície do oblastí s vysokým rastovým potenciálom a zároveň trebs pamätať na udržateľnosť dôchodkových systémov.

Druhou navrhovanou možnosťou je obnova pôžičiek smerom do ekonomiky. Mnohé ekonomiky čelia zamrznutému úverovému toku pre zlý stav ich bánk.

Tromi kľúčovými prioritami kompaktu je zrýchlenie liberalizácie trhov, propagovanie tvorby pracovných miest a modernizácia verejnej administratívy.

Pokiaľ ide o zdroje financovania, dokument pracuje s návrhmi, ktoré odzneli v uplynulých mesiacoch. Ide napríklad o posilnenie kapitálu Európskej investičnej banky o 10 miliárd eur a to do konca roka.

Na vydávanie projektových bondov na podporu infraštruktúrnych projektov by malo ísť 4,5 miliardy eur. Dokument tiež obsahuje návrh využívať štrukturálne fondy ako úverové garancie pri financovaní energetickej efektívnosti, strategickej infraštruktúry či na sprístupnenie financovania pre malé a stredné podniky.

Kompakt sa zameriava aj na zamestnanosť. Podporuje mobilitu pracovnej sily či opatrenia na podporu mladých pri hľadaní práce, avšak neobsahuje žiadne opatrenia na zlepšenie podmienok pre nezamestnaných v snahe o získanie pracovného miesta. Zmieňuje sa len o potrebe znižovanie počtu regulovaných profesií, aby sa trh otvoril aj mladým či dlhodobo nezamestnaným.

Podľa dokumentu sa treba zároveň zamerať aj na rozvoj európskeho portálu EURES pre zamestnávateľov ponúkajúcich prácu a pre tých, ktorí ju hľadajú.  

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.