EÚ si osvojila blogerské nápady

Zdroj: Portugalské predsedníctvo

Pracovné skupiny Európskeho kongresu v Haagu vybrali zo zoznamu nápadov blogerov 60 najrelevantnejších pre rôzne oblasti života, od politickej, cez ekonomickú a sociálnu až po vzdelávanie. Špeciálny blog „Making Europe Move!“ hostil portál Blogactiv.eu, projekt siete EurActiv. Nápady a idey boli rôzneho rázu, od spustenia skutočnej spoločnej obrannej politiky až po vytvorenie európskeho futbalového tímu.

Medzi vrcholy podujatia patrila debata so šéfmi troch inštitúcií EÚ (Komisia, Rada a Parlament) a lídrov hlavných európskych politických strán. Wilfried Martens, bývalý belgický premiér, dnes jedna z vedúcich postáv Európskej ľudovej strany (EPP) si vyslúžil búrlivý aplauz, keď povedal, že európske politické strany by mali vybrať svojich kandidátov na post šéfa Európskej komisie ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu. “Dalo by to ľudskejšiu vizáž európskym voľbám, mohli by sme ich tak personalizovať”, vyhlásil Martens.

Zaužívaná prax v EÚ je, že predseda Európskej komisie sa vyberá už s ohľadom na výsledky volieb. José Manuel Barroso je zo stredo-pravej politickej rodiny, ktorá je v tomto volebnom období v Európskom parlamente najsilnejšia (EPP-ED).

S Mertensom súhlasil aj líder liberálov (ALDE) v Európskom parlamente, Graham Watson: “Ľudia chcú už vopred vedieť, koho volia, kto bude mužom alebo ženou v čele Komisie.” Či sa však strany budú schopné dohodnúť na spoločnom kandidátovi pred voľbami, bude podľa Martensa závisieť od toho, aký vplyv majú európske politické strany na svojich premiérov.

Zjednocovanie kontinentu sa začalo vytvorením Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ v roku 1951. Barroso verí, “že energetika a klimatické zmeny dnes budú podobným impulzom na ďalšie posilnenie integrácie v Európe aj vo svete”.

Nové podnety priniesla okrem blogov aj diskusia v Haagu. Medzi ne sa radia napríklad posilnenie cezhraničných programov mobility študentov, vytvorenie spoločného rámca pre výučbu jazykov a spoločného prístupu k vyučovaniu histórie. Barroso vyzval v tejto súvislosti členské štáty, aby tiež zohrali v cezhraničnom vzdelávaní svoju úlohu. “Nemôžeme všetko žiadať od európskych inštitúcií, pretože rozpočet je limitovaný.”

Kongres, ktorý sa konal v holandskom Haagu po druhej svetovej vojne, v roku 1948, položil základy budúcej integrácie na európskom kontinente. Inicioval politickú a hospodársku spoluprácu medzi bývalými nepriateľmi. Po šesťdesiatich rokoch sa lídri dnešnej Európskej únie opäť streli v Haagu, aby diskutovali o tom, ako čeliť výzvam 21. storočia a vybrali 60 nových ideí, ktoré by mali znovu naštartovať európsku integráciu. Podujatie organizovala European Movement International (EMI), organizácia, ktorá od roku 1947 lobuje ta “zjednotenú, federálnu Európu.”