EÚ spúšťa súťaž v blogovaní

Súťaž s názvom TH!NK ABOUT IT sa oficiálne odštartuje 1. februára 2009. Finančne ju podporila Európska komisia. Blogeri zo všetkých členských štátov EÚ v nej môžu (i kriticky) písať o kampani a kandidátoch v európskych voľbám, ako aj o svojich pohľadoch na EÚ vo všeobecnosti.

Súťaž pripravuje Európske novinárske centrum (European Journalism Centre) v Bruseli. Cieľom je vytvoriť „dynamickú komunitu blogerov, novinárov a študentov žurnalistiky“, ktorí sa budú deliť so svojimi názormi na Európu. „Takýto rozmer projektu nebol nikdy predtým odskúšaný a sme plní očakávaní, kam nás to zavedie,“ uvádza EJC na stránke projektu.

Organizátori sú už teraz prekvapení veľkým záujmom z celej Európy. Súťaž trvá od 1. februára do 9. júna 2009. Každý účastník bude musieť raz za mesiac počas trvania súťaže napísať príspevok na blogovú platformu TH!NK ABOUT IT. Od februára do marca to môže byť na akúkoľvek európsku tému; od apríla do júna by mali byť témou príspevku európske voľby (témy, kandidáti, strany, Parlament, národné pohľady na voľby). Fotografie, audio a video materiál, ako i komentáre k ostatným príspevkom sú tiež vítané. Výhercov vyberie medzinárodná porota, prvou cenou je Mac laptop.

Novinársku súťaž vyhlásil tento rok po druhýkrát aj Európsky parlament. V šytroch kategóriách – tlač, rozhlas, TV a internet – budú novinári ocenení za sprostredkovanie informácií o kľúčových záležitostiach na európskej úrovni alebo za príspevok k lepšiemu pochopeniu fungovania inštitúcii Európskej únie alebo jej politík. Do súťaže o Cenu za žurnalistiku je možné prihlásiť svoje články a reportáže publikované alebo odvysielané v termíne od 1. mája 2008 do 31. marca 2009 v jednom z oficiálnych jazykov Európskej únie. Všetci účastníci musia byť registrovanými novinármi. Hlavná cena je finančná odmena vo výške 5 000 eur. Viac informácií nájdete na stránke Európskeho parlamentu.