EÚ spustila konzultáciu o stratégii na najbližšie desaťročie

Predseda Komisie José Manuel Barroso tvrdí, že jeho návrh pomôže odomknúť potenciál Európy, ktorá sa snaží nahradiť pracovné miesta, ktoré stratila počas finančnej krízy.

Dokument vytýčil niekoľko oblastí, ktoré by mali Európu do roku 2020 posúvať vpred. Zdôrazňuje potrebu vytvárať hodnotu tým, že rast bude založený na znalostiach, rozvoji nových schopností a budovaní zelenej ekonomiky.

Komisia reakcie na konzultáciu prijíma do 15. januára 2010 a detailný plán bude následne prezentovať európskym lídrom na summite v marci.

Očakáva sa, že nový európsky „zákon o inováciách", publikujú približne v rovnakom čase, čím vytvoria rámec pre politickú aktivitu v tejto oblasti.

Novú desaťročnú stratégiu ostro kritizujú sociálne mimovládne organizácie, ktoré sa obávajú, že konzultačný proces bude príliš krátky (EurActiv 24/11/09).

Podnikateľské loby na čele s BusinessEurope tiež reagovali promptne a tvrdia, že sa v spoločných cieľoch treba zamerať na modernizáciu ekonomiky EÚ a vyzvala k stanoveniu jasných cieľov, podľa ktorých by sa potom meral úspech.

„Potrebujeme sa zamerať na konkurencieschopnosť a na podmienky stimulujúce investovanie potrebné pre obnovu,“ vysvetlil šéf loby Jürgen R. Thumann.

Podľa Eurochambres je konzultácia príležitosťou zamyslieť sa nad silným a slabými stránkami súčasnej stratégie. Organizácia združujúca obchodné a priemyselné komory pochybuje, že sa členské štáty dokážu do procesu zapojiť efektívne, čo platí aj pre ostatné zainteresované strany z jednotlivých sektorov.

Generálny tajomník Eurochambres Arnaldo Abruzzini tvrdí, že Komisia by mala v tomto prípade voči členským štátom uplatňovať politiku „cukru a biča“. Navrhol prepojiť implementáciu európskej politiky rastu s alokáciou európskych fondov.