EÚ v roku 2017: Vnútro a spravodlivosť

vnútro a spravodlivosť

Riaditeľ európskeho policajného úradu Europol Rob Wainwright, foto: TASR /AP

ROZHODNUTIA, KTORÉ PADNÚ

Európsky prokurátor v menšom

K novej inštitúcii schopnej stíhať zločiny proti európskym finančným záujmom otvorila cestu Lisabonská zmluva. Chvíľu sa zdalo, že tri roky trvajúce rokovania o politicky citlivej téme roztne slovenské predsedníctvo Rady EÚ. Viaceré krajiny však z vnútropolitických dôvodov a obavy o suverenitu od všeobecnej dohody odskočili a nestalo sa.

Budúci rok by preto mohlo padnúť rozhodnutie o tom, že sa pojde cestou posilnenej spolupráce – ako tlačí Nemecko a Francúzsko -, teda že úrad európskeho prokurátora nebude pôsobiť vo všetkých členských štátoch ale len tých, ktoré sú ochotné do takejto spolupráce ísť. Práca ostáva na maltskom predsedníctve, Malta pritom tiež nepatrila medzi podporovateľov zriadenia tejto inštitúcie. Či sa v novej situácii zapojí Slovensko tiež nie je isté.

Chytré hranice

V priebehu roka by mohli padnúť tri rozhodnutia, resp. ukončiť legislatívne procesy. Po prvé, Európa sa od USA rozhodla okopírovať systém ex-ante schvaľovania ciest ľudí z cca 60 krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk. V praxi ide o vyplnenie online formulára, uhradenia 5 eur a kontrolu cestujúceho voči rôznym databázam. Prvú diskusiu viedlo slovenské predsedníctvo, schválenie nariadenia o ETIAS sa očakáva v prvej polovici roku 2017, k spustenie ale nedôjde skôr ako v roku 2020.

Po druhé, manažment hraníc posilní náhrada pečiatkovania pasov na vstupe a výstupe sofistikovanejšou kontrolou (entry-exit), čo okrem iného umožní okamžite identifikovať, ak niekto prekročí povolenú dĺžku pobytu v EÚ.

Po tretie, reforma schengenského kódexu prinesie systematické kontroly všetkých osôb, vrátane občanov EÚ, pri prekročení vonkajšej hranice.

Rozsudok v žalobe na kvóty

Slovensko koncom roka 2015 podalo žalobu na rozhodnutie Rady o tzv. o dočasných povinných kvótach na prijímanie utečencov. K žalobe sa neskôr pridalo Maďarsko. Podľa predsedu Súdneho Dvora EÚ Koena Lenaertsa sa o tejto žalobe rozhodne až koncom v roka 2017. Rozsudok to bude skôr akademický, pretože v októbri 2017 zároveň skončí obdobie, počas ktorého tieto kvóty mali platiť, kedže mali riešiť konkrétnu kritickú situáciu v Grécku a Taliansku v roku 2015.

DISKUSIA, KTORÚ TREBA SLEDOVAŤ

Reforma európskeho azylového systému

Okrem základnej dohody zmenách v databáze odtlačkov prstov migrantov (Eurodac), nie je nateraz v EÚ dohoda o ďalších 8 ťažkých témach (od miery harmonizácie celého azylového procesu, cez presídľovanie utečencov z tretích krajín, trvalý systém prerozdeľovania utečencov pri mimoriadnych situáciách, zoznamu bezpečných krajín pre účely medzinárodnej ochrany, atď). Pre súčasné maltské predsedníctvo je téma migrácie priorita, rovnako pre stále preťažené Taliansko a Grécko, iným spôsobom pre Nemecko (ktoré čakajú voľby), no tam to ale do veľkej miery končí. Európska komisia má na pláne tento rok vyhodnotiť doterajší pokrok naprieč všetkými aspektami migračnej politiky.