EÚ v roku 2022: Čo najviac ovplyvní Slovensko? (ANKETA)

Lodewyk Toeput, Záhrada potešenia s bludiskom, 1579-1584 [Royal Collection]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: EÚ v roku 2022

Európsky rok mládeže, rozvoj digitalizácie, boj proti klimatickej zmene, následky pandémie, ale aj maďarské voľby – tieto udalosti budú podľa slovenských europoslancov a europoslankýň v roku 2022 hrať dôležitú úlohu v Európskej únii.

Europoslanci odpovedali na otázku Čo najdôležitejšie sa podľa Vás udeje v európskej politike v roku 2022? Môže ísť o najvýznamnejší legislatívny návrh, hlasovanie, udalosť alebo rozhodnutie v roku 2022 v EÚ, ktoré by malo potenciálne veľký dopad na Slovensko.

V skratke:

 • Robert Hajšel poukazuje na potrebu vybudovania „silnejšej strategickej autonómie v zahraničnej, ako aj energetickej politike.“ Odmieta zavádzanie povinného očkovania.
 • Vladimír Bilčík vidí rok 2022 ako rok zápasu s dezinformáciami, hlavne na sociálnych sieťach. Dôležitým bodom bude podľa neho schválenie európskej regulácie sociálnych sietí.
 • Miriam Lexmann upozorňuje na „situáciu pracovníkov platforiem“ a na „znižovanie energetickej závislosti EÚ od Ruska.“
 • Michal Šimečka dáva do popredia maďarské parlamentné voľby, pričom vyzýva Komisiu na rázne zakročenie voči Maďarsku pre porušovanie právneho štátu.
 • Eugen Jurzyca vyzdvihuje 3 dôležité udalosti – správnu implementáciu Plánu obnovy, dôraz na štrukturálne reformy a boj proti klimatickej kríze.
 • Ivan Štefanec sa venuje klimatickým balíčkom Fit for 55 a Green Deal. Nezabúda ani na dôležitosť doriešenia migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach.
 • Martin Hojsík uviedol klimatický balíček Fit for 55, ktorého cieľom je „zníženie emisií minimálne o 55 percent, a to spravodlivým spôsobom.“
 • Miroslav Číž zaraďuje medzi dôležité udalosti nového roku prípravu spustenia novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2023 – 2027.
 • Peter Pollák zdôrazňuje, že rok 2022 je aj rokom európskej mládeže. Bude sa snažiť „aby sa do prebiehajúcich aktivít zapojili čo najširšie vrstvy mladých ľudí na Slovensku, vrátane tých najzraniteľnejších.“
 • Monika Beňová pripomína vysporiadanie sa EÚ s následkami pandémie a na stratégiu Global Gateway, ktorá je zameraná „na vytváranie partnerstiev vo svete v oblasti rozvoja obchodu a investícií.“
 • Michal Wiezik prezentuje rok 2022 ako rok biomasy, s ktorou „súvisí nastavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a reálnosti dosiahnutia našich klimatických cieľov.“

Právny štát v roku 2022: Maďarské voľby môžu krízu vyriešiť aj zacementovať

Európska únia sa v minulom roku neponáhľala s využívaním nástrojov, ktoré má na ochranu právneho štátu. Je teda možné, že o pozastavení eurofondov bude v Maďarsku rokovať už s novou vládou.

Robert Hajšel (Smer-SD, S&D)

Dúfam, že nepôjde o kroky vedúce k vojnovému konfliktu v Európe v dôsledku zostrujúceho sa napätia medzi Západom a Ruskom a urobí sa všetko pre jeho uvoľnenie a to nielen na ukrajinsko-ruskej hranici, ale celkových vo vzájomných vzťahoch.

Pre EÚ by to mal byť rok budovania silnejšej strategickej autonómie v zahraničnej, ako aj energetickej politike. Takisto verím, že tento rok bude porážkou koronavírusu aspoň v tom ohľade, že  sa jeho pôsobenie pretransformuje na zvládnuteľné. Ak sa koronavírus nepodarí úplne eliminovať, budeme ním vyvolané ochorenie vedieť liečiť.

Nebudeme zavádzať povinné očkovania, ani ďalšie očkovacie certifikáty, či obmedzenia fungovania spoločnosti a ekonomiky. Ak by sa tak stalo, budeme sa môcť vrhnúť na prijímanie účinných, ale uskutočniteľných opatrení vedúcich k nevyhnutnej dekarbonizácii v energetike, priemysle a doprave.

Balík predložený Európskou komisiou bude potrebné zreálniť aj vo svetle avizovaných delegovaných aktov o taxonómii so zameraním na plyn a jadrovú energiu ako zdrojov, ktoré bude ešte dlhšiu dobu treba tolerovať. Za istých podmienok aj podporovať v energetickom mixe, ak chceme byť v dekarbonizácii úspešní.

Tento rok ukáže veľa o tom, či národný plán obnovy predložený slovenskou vládou je nielen pekne napísaný, ale či jeho realizáciou pohneme Slovensko bližšie k modernejšej ekonomike a spoločnosti.

Vladimír Bilčík (Spolu, EPP)

V roku 2022 máme šancu posunúť ďalej európsky a teda aj slovenský zápas s dezinformáciami, ktoré škodia nášmu životu v mnohých oblastiach.

Chcem prispieť k tomu, aby sme schválili takú európsku reguláciu sociálnych sietí (DSA), ktorá prenesie na globálnych digitálnych hráčov ako Facebook oveľa väčšiu zodpovednosť za obsah ktorý šíria aj medzi našimi občanmi.

Potrebujeme schváliť aj ďalšie európske opatrenia v zápase s dezinformáciami, aby všetky sociálne siete mali záväzok s nimi bojovať.

Miriam Lexmann (KDH, EPP)

Aj v tomto roku je najvýraznejšou spoločenskou výzvou zvládnutie pretrvávajúcej pandémie a jej ekonomických a sociálnych dôsledkov. V centre prirodzene aj naďalej ostáva hľadanie udržateľných riešení otázok zelenej ekonomiky.

Blížime sa k prijatiu významnej legislatívy v digitálnej oblasti. Zákon o digitálnych službách (DSA) nás posilní v boji proti dezinformáciám, nelegálnemu a škodlivému obsahu, čo sa čoraz viac stáva hrozbou pre demokratickú spoločnosť. Prostredníctvom Zákona o digitálnych trhoch (DMA) budeme v EÚ regulovať dominantné trhové postavenie digitálnych technologických gigantov.

Za kľúčový považujem Akt o umelej inteligencii, ktorý predstavuje komplexný regulačný rámec pre jednotlivé kategórie umelej inteligencie podľa ich rizikovosti a bude ošetrovať jej transparentné používanie v súlade s etickými princípmi tak, aby vždy slúžila človeku a jeho dobru.

Pozornosť by som však rada upriamila aj na pripravované riešenie situácie pracovníkov platforiem, na ktoré v rámci ochrany zamestnancov v novom type zamestnania dlhodobo vyzývam.

Vítam tiež prípravu rozhodujúceho nástroja proti ekonomickému nátlaku, ktorý dáva EÚ možnosti brániť sa pred  krajinami využívajúcimi neférové obchodné praktiky s veľkým potenciálom posilniť našu obranu predovšetkým voči narastajúcej obchodnej agresivite Číny.

Dominantnou zahraničnopolitickou témou so strategickým rozmerom zostáva naša schopnosť znižovať energetickú závislosť od Ruska čo je dôležité zvlášť v kontexte bezpečnosti a pokračujúceho napätia. EÚ musí byť schopná svoj vzťah k Rusku definovať principiálne.

Ekonomika v 2022: Úniu čaká diskusia o rozpočtových pravidlách aj problém inflácie

V prvom polroku by mala EÚ uzavrieť diskusiu o reforme rozpočtových pravidiel. Zaoberať sa musí aj infláciou, no napriek pokračujúcemu rastu cien sa zatiaľ prísnejšia menová politika nechystá.

Michal Šimečka (PS, RE)

Európska únia neprežije bez demokracie a demokracia potrebuje Európsku úniu. Preto budú udalosťou roka 2022 v EÚ – najmä z pohľadu Slovenska a strednej Európy – maďarské voľby, v ktorých sa Viktor Orbán pokúsi dokončiť prerod Maďarska na autoritársky štát.

Orbán dokázal už ovládnuť mediálnu scénu, dostať pod kontrolu súdy a ušiť si na mieru volebný systém pre svoju stranu, no napriek tomu existuje reálna šanca, že zápas o charakter Maďarska na jar nevyhrá. O to dôležitejšie je, aby Európska komisia bezodkladne Orbánovmu režimu zobrala kontrolu nad prerozdeľovaním eurofondov.

Nielenže ju na to oprávňuje dohoda členských štátov z decembra 2020, je to tiež kľúčové pre transparentnejšie rozhodovanie maďarských voličov – drvivá väčšina z nich je totiž podľa prieskumov jasne proeurópska.

Kým sa Orbán môže tváriť, že jeho ťaženie proti právnemu štátu nemá na postavenie Maďarska v EÚ žiaden vplyv, získava vo voľbách neférovú výhodu. Takýto stav však nie je dlhodobo udržateľný. Vláda Fideszu jednoducho nemôže miliardy od európskych daňových poplatníkov – aj tých zo Slovenska – rozdávať svojim oligarchom navždy. Ak nám záleží na budúcnosti demokracie v Európe, už sa tomu nemôžeme len nečinne prizerať.

Eugen Jurzyca (SaS, ECR)

V roku 2022 sa vystupňuje zápas o to, aby sa z Plánu obnovy naozaj financovali štrukturálne reformy s výsledkami, ktoré posunú Slovensko aj EÚ dopredu, z hľadiska kvality života a aby sa minimalizovalo plytvanie, či už formou korupcie alebo formou projektov prinášajúcich neužitočné výstupy namiesto výsledkov.

Rok 2022 ešte zreteľnejšie ukáže, že expanzívne fiškálne a monetárne politiky nedokážu dlhodobo nahradiť štrukturálne reformy. Zjednodušene, ekonomika a spoločnosť nebudú fungovať lepšie, keď ich zasypeme peniazmi z helikoptéry, než keby sme zabezpečili, aby v spoločnosti fungovalo právo, rovnosť príležitostí, korektná súťaž a zásluhovosť.

Boj proti klimatickej zmene bude čoraz viac narážať na rast cien, ktoré sú s ňou úzko spojené. Bude to boj o to, či sa budú presadzovať efektívne, transparentné a súčasne nepopulárne opatrenia, ako napríklad zvýšenie ceny za znečistenie ovzdušia cez ETS, alebo neefektívne opatrenia, ktorých náklady nie sú vidno na prvý pohľad – neprehľadná spleť centrálne dotovaných produktov a surovín (viď. repka olejná).

Ivan Štefanec (KDH, EPP)

Našou dlhodobou víziou je férovejšia, zelenšia a digitalizovanejšia únia a s ňou i Slovensko. V roku 2022 bude kľúčový naďalej pretrvávajúci boj s pandémiou COVID-19 a jej následkami.

Cieľom je znovu oživenie hospodárstva a jeho najviac zasiahnutých odvetví, podpora očkovania a COVID pasy, ktoré nás môžu čo najskôr vrátiť k normálu.

Klimatická kríza je ďalšou zásadnou oblasťou. Prioritou pre rok 2022 je European Green Deal a schopnosť implementácie balíka Fit for 55.

V digitalizácii zostáva výzvou aj v tomto roku internet dostupný pre všetkých obyvateľov EÚ a investície do inovácii, technológií a bezpečnosti.

Vo viacerých členských štátoch EÚ sa udejú voľby. Najvýraznejší vplyv na nás môžu mať výsledky prezidentských a parlamentných volieb vo Francúzsku a parlamentných v Maďarsku.

Našu pozornosť by sme mali v tomto roku venovať migračnej kríze na Bieloruských hraniciach a tiež situácii na Ukrajine a v Rusku.

Dôležitá je aj Čína a obchodná hrozba, ktorú predstavuje. Stále zostáva relevantnou podpora demokratických režimov vo svete a boj s antidemokratickými snahami vo vnútri EÚ i u nás na Slovensku, kde musíme ukázať jasný postoj a hodnoty, ktoré zastávame.

Očakávam, že v digitálnom priestore sa dohodneme na európskych online pravidlách, ktoré sa postupne stanú celosvetovými štandardami.

Medzi najaktívnejšími europoslancami sú dvaja Slováci (INFOGRAFIKA)

V rebríčku Eulytix zabodovali Slováci venujúci sa zeleným témam. Michal Wiezik zo Spolu sa dostal na desiate miesto spomedzi 705 europoslancov, jedenásty bol Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska. Umiestnili sa vďaka práci na stovkách pozmeňovacích návrhov s množstvom rôznorodých spojencov.

Martin Hojsík (PS, RE)

Balíček Fit for 55. Ten bude pre našu budúcnosť kľúčovou legislatívou a dohoda na jeho finálnej podobe najdôležitejšou udalosťou roku 2022.

Klimatická kríza ovplyvní naše životy, no jej riešenie je aj príležitosťou. Stojíme pred rozhodnutím, ktoré má potenciál pomôcť klíme, zvýšiť spravodlivosť voči ľuďom a podporiť zelenú transformáciu a modernizáciu slovenskej a európskej ekonomiky.

Bude však dôležité, ako ambiciózne budú členské štáty pri napĺňaní klimatických cieľov. Ja budem v Európskom parlamente aj doma tlačiť na to, aby sme cieľ zníženia emisií minimálne o 55 percent dosiahli, a to spravodlivým spôsobom.

Miroslav Číž (Smer-SD, S&D)

Dlhodobo hovorím o dôležitosti dobre nastavenej poľnohospodárskej politiky. Takže by som tranzitný rok 2022 a prípravu na spustenie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (2023-2027) určite zaradil medzi dôležité udalosti.

Prvý polrok bude iste ovplyvnený francúzskym predsedníctvom v Rade. Na základe vyhlásení prezidenta Macrona môžeme predpokladať, že sa ich predsedníctvo bude sústrediť na posilnenie európskej suverenity. Môžeme teda očakávať, že rétorika o strategickej autonómii bude na európskej politickej scéne ešte dominantnejšia.

Druhý polrok budú mať zas v réžií Česi, to by mohlo znamenať isté posilnenie V4 a našich priorít. Samozrejme sa ale všetko bude odvíjať od  pracovného programu Komisie na rok 2022.

Okrem záchranných balíkov na obnovu hospodárstva, bude veľmi dôležité to, ako sa Európa popasuje so stále rastúcimi cenami energetiky a infláciou. Zelená politika je nepochybne dôležitá, treba ale konať tak, aby dopad na európskeho občana nebol devastačný.

Rád by som  na koniec spomenul pozitívny moment a to je fakt, že  rok 2022 je oficiálne rokom Európskej mládeže. Myslím, že je dôležité hlavne pre slovenskú mládež, aby lepšie pochopila a tak mohla benefitovať z príležitostí, ktoré im Únia ponúka.

Peter Pollák (OĽaNO, EPP)

Za mnohé spomeniem už odprezentovaný legislatívny balíček energeticko-klimatických opatrení Fit for 55, na ktorom sa naďalej pracuje a súvisí s prechodom na zelenú ekonomiku.

Tento rok je i rokom európskej mládeže. Mnohí mladí ľudia dnes čelia neistote a strachu z budúcnosti, stávajú sa obeťami dezinformácií a nenávistných nálad v spoločnosti. Je potrebné ich viac zapojiť do spoločenského diania a počúvať ich názory a následne ich aj reflektovať.

Budem sa snažiť o to, aby sa do prebiehajúcich aktivít zapojili čo najširšie vrstvy mladých ľudí na Slovensku, vrátane tých najzraniteľnejších a aby ich pohľady boli reflektované i v prebiehajúcej Konferencii o budúcnosti Európy, ktorá z môjho pohľadu bude mať významný dopad i na dianie na Slovensku.

Tandem Francúzsko-Nemecko chce európsku federáciu aj za cenu dvojrýchlostnej Únie

Nová nemecká vláda aj francúzske predsedníctvo EÚ sa zhodnú, že chcú viac Únie. Ak s tým nebudú súhlasiť všetky štáty, sú otvorení spolupráci v menšej skupine. Paríž a Berlín sa však môžu rozhádať na fiškálnych pravidlách.

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)

Európska únia a jej inštitúcie sa budú aj v tomto roku prioritne sústrediť na vysporiadanie sa s následkami pandémiekoronavírusu, ako aj na pomoc členským štátom pri hospodárskej obnove v postpandemickej dobe.

Súčasťou tejto snahy bude aj plnenie environmentálnych cieľov vzťahujúcich sa k Európskej zelenej dohode a k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

Podporovaný bude rozvoj digitalizácie spolu s potrebou zaistenia bezpečnejšieho online prostredia. V oblasti hospodárskeho rozvoja bude podporovaná tvorba kvalitných a udržateľných pracovných miest, ktoré musia zahŕňať aj spravodlivejšie pracovné podmienky a súvisiace prehlbovanie rovnosti.

Predstavená by mala byť stratégia Global Gateway zameraná na vytváranie partnerstiev vo svete v oblasti rozvoja obchodu a investícií. Urýchliť by sa mala príprava európskej obrannej únie v súvislosti s rozvojom konceptu strategickej autonómie.

V oblasti zdravotnej únie by pozornosť nemala byť zameraná len na boj s COVID-19, ale sústrediť by sa mala na vytvorenie komplexnej zdravotnej stratégie zahŕňajúcej všetky vekové skupiny od detí až po dlhodobú starostlivosť. Skúsenosti s pandémiou tiež ukazujú na potrebu posilnenia vybavenosti zdravotníckych zariadení, zlepšovanie diagnostiky, skríningu, prevencie a starostlivosti v prípade nádorových ochorení či zriedkavých chorôb, ako aj na podporu financovania výskumu a vývoja v oblasti zdravia a ďalšieho rozvoja zdravotníckych technológií.

Michal Wiezik (PS, RE)

Pre mňa to bude rok biomasy. Znie to možno banálne, no s biomasou úzko súvisí nastavenie EÚ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a reálnosti dosiahnutia našich klimatických cieľov.

Súčasné nastavenie využívania biomasy ako uhlíkovo neutrálneho zdroja energie považujem za nesprávne, príliš benevolentné a založené viac na politickom lobingu než na vedeckých faktoch. Má to žiaľ negatívny dopad na lesy, ich biodiverzitu a schopnosť viazať uhlík, rovnako to kriví trh s drevom.

Regulácie, ktoré v tomto smere bude treba kriticky prehodnotiť sa týkajú najmä LULUCF a RED, no presah budú mať aj na legislatívu vyplývajúcu zo Stratégie pre ochranu biodiverzity a Stratégie pre lesy. Vnímam značný odpor proti sprísneniu kritérií využívania biomasy, určite teda pôjde o politicky komplikovaný proces.“

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte