EÚ zrýchli výber euroúradníkov, aby neprehrala “vojnu o talenty”

Pozadie

V júli 2008 EPSO (European Personnel Selection Office / Európsky úrad pre výber pracovníkov) ohlásilo plány reformovať svoj proces náboru zamestnancov, v ktorých by sa  už nemal taký dôrazu klásť na memorizované detailné vedomosti o EÚ.

V októbri sa podpredseda Európskej komisie Siim Kallas pre EurActiv vyjadril, že Komisia by mala niečo robiť so svojim rigidným systémom náboru zamestnancov, ktorý by mal viac korešpondovať s dnešným flexibilným pracovným trhom.

Otázky

Globálna vojna o talenty znamená, že „prístup EÚ k výberu zamestnancov inštitúcií musí byť modernizovaný ak sa v budúcnosti chceme uchádzať o najchytrejších a najlepších ľudí“, hovorí David Bearfield, riaditeľ EPSO.

„Naše nové výberové konania sa budú sústrediť na schopnosti a kompetencie ľudí priamo na konkrétnu pozíciu a nie už toľko na ich znalosti EÚ a jej inštitúcií“, tvrdí Beralfiled.

„Nový prístup tiež urýchli výberový proces, pomôže inštitúciám prijímať ľudí, vtedy, keď ich budú potrebovať“, povedal.

Podľa nových pravidiel, ktoré videl EurActiv, budú musieť kandidáti absolvovať počítačový test verbálnej argumentácie, logiky, abstraktného myslenia a hodnotenia situácií, ktorý odhalí ich vhodnosť pre ďalšie posudzovanie.

„Počítačové testovanie nám umožní testovať veľké množstvo kandidátov v centrách naprieč Európou a poskytne veľmi rýchle výsledky. Posúvame sa od systému testovania založenom na vedomostiach k systému založenému na testovaní schopností“, dodáva Nicholas Heenen, zodpovedný za komunikáciou na EPSO.

Vedomostný test s mnohými možnými odpoveďami už nebude súčasťou počítačového testovania uchádzačov, ktorí potom dúfajú, že ich pozvú do Bruselu na ďalšie výberové konanie.

Úspešní kandidáti budú po novom testovaní z vedomostí o konkrétnej oblasti v európskom kontexte až v druhom štádiu.

Ak má Brusel prilákať najschopnejších uchádzačov na čoraz konkurenčnejšom pracovnom trhu, primárnou úlohou pre EPSO je dramaticky skrátiť čas testovania.

Podľa starého postupu trvalo prijatie nového človeka 16 mesiacov. Po novom to bude od 5 do 9 mesiacov. Nový režim stavia na osvedčených postupoch z USA, Kanady a niektorých členských štátov EÚ.

Kandidáti budú musieť počas výberového konania vypracovať písomne prípadovú štúdiu, robiť ústnu prezentáciu, absolvovať skupinové cvičenie a zúčastniť sa štruktúrovaného pohovoru.

EÚ bude nadchádzajúcom období potrebovať mnoho nových ľudí. Na niektorých z úsekov sa v najbližších 5-10 rokoch vymení až 50 % zamestnancov, kvôli tomu, že mnoho zo súčasných odchádza do dôchodku. „Dôraz, ktorý bol v minulých rokoch pri výbere kladený na nové členské krajiny spôsobil, že veľa zo zamestnancov zo starých členských krajín dosiahne dôchodkový veku“. Takýmto spôsobom ubúda najmä eurouradníkov z Veľkej Británie.