EURACTIV Podcast | EÚ schopná vynucovať zásady právneho štátu: Aký je slovenský záujem?

EURACTIV Podcast

Otázka právneho štátu a schopnosti európskych inštitúcií pôsobiť proti zhoršovaniu situácie v tejto oblasti v členských štátoch je jednou z najkontroverznejších a politicky najcitlivejších tém súčasnej EÚ.

Táto otázka je momentálne politicky previazaná s rokovaním o budúcom rozpočte EÚ na roky 2021-2027 a nepriamo aj s diskusiou o financovaní plánu obnovy po koronakríze.

Prečo v jednej z najdôležitejších diskusií v EÚ nie je výraznejšie počuť hlas Slovenska? Aká je v nej slovenská pozícia a záujem? Potrebuje EÚ silnejšie nástroje na to, aby bola schopná garantovať, že jej členské štáty zásadne nezlyhávajú na poli právneho štátu, demokratických štandardov, prípadne ľudských práv? Aké sú argumenty za a proti?

PANELISTI:

  • Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu (Renew Europe)
  • Peter Lysina, riaditeľ odboru práva EÚ, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Radovan Pala, Kancelária prezidentky SR
  • Max Steuer, Katedra politológie, Univerzita Komenského v Bratislave

MODERÁTORKA:

  • Zuzana Gabrižová, EURACTIV Slovensko

 

 

Podcast spracovalo EuroPolicy, o.z. v spolupráci s pražskou kanceláriou Heinrich-Böll-Stiftung a EURACTIV Slovensko.