EURACTIV Podcast | Miko: Zvyšovanie učiteľských platov Únia z plánu obnovy pravdepodobne nepreplatí

EURACTIV Podcast

Príprava národného plánu obnovy musí byť široko inkluzívny proces. Ak do neho nebude zapojený niektorý z dôležitých aktérov, Komisia môže vláde vrátiť návrh reformného plánu na prepracovanie.

Tento podcast vznikol vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu.

 

Všetky podcasty EURACTIV Slovensko nájdete na:

Soundcloud

Apple podcasty

Google podcasty

Spotify

PodBean

Sticher

CastBox

Overcast