EURACTIV Podcast | Väčšia inštitucionalizácia V4 nie je v záujme Slovenska

EURACTIV Podcast

Väčšia inštitucionalizácia Vyšehradskej štvorky nie je v záujme Slovenska, ale ani V4. Silou spolupráce je flexibilita. Názory krajín V4 na mnohé otázky európskej integrácie sa líšia, hovorí Tomáš Stražay, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.