Euro zachráni integrovanejšia Únia

 „Mať spoločnú menu bez dostatočne striktného mechanizmu na kontrolu a tlaku na krajiny, aby sa správali zodpovedne, je chyba“, hovorí prezdientka na margo pretrvávajúcej neschopnosti členských krajín dodržiavať Pakt stability a rastu.

„V roku 2005 členské štáty tento pakt pošliapali. Stal sa „gumovým“ pakto, ktorý môžete naťahovať pokiaľ to ide, bez toho, aby ste niesli zodpovednosť“.

Dalia Grybauskaité, ktorá v minulosti pôsobila ako ministerka financií a podpredsedníčka vlády pre zahraničné veci, bola zvolená za hlavu štátu v roku 2009 po tom, čo sa vzdala funkcie eurokomisárky pre finančné plánovanie a rozpočet v prvej Barrosovej Komisii.

„Ak jednej krajine prejde, že sa správa v rozpore s pravidlami, skresľuje informácie, vyhýba sa plateniu celého podielu do európskeho rozpočtu, robí nekoordinované kroky v hospodárskej politike, systém skolabuje“. Debakel s eurom bol podľa Grybauskaité len otázkou času a bol urýchlený globálnou krízou, ktorá odhalila slabé mietsa európskej fiškálnej a menovej situácie.

Záchranný balík, ktorý prijali lídri EÚ začiatkom tohto mesiaca, aby odvrátili kolaps eura pod váhou akumulovaného dlhu krajín ako sú Grécko, Španielsko alebo Portugalsko, je podľa prezidentky iba kupovaním času.

Ak Európa nebude konať „investície do záchranného balíka sa stratia a nebudú využité dobre“. Kríza nie je len problémom Grécka, ale celej eurozóny a EÚ ako celku, pretože v konečnom dôsledku jej riešenie spočíva na fiškálnych politikách a na tom, ako sú kontrolované a harmonizované.

„Mena bez spoločnej monetárnej a fiškálnej politiky je umelá konštrukcia“, myslí si Grybauskaité. „Ak sa nebudeme kooridnovať, nemôžeme hovoriť jedným hlasom a nemôžeme sa zhodnúť na jednom výstrele“.

Európa 2020

Grybauskaité, ktorá pracovala na reforme európskeho rozpočtu, tvrdí, že EÚ 2020 „nie je riešením pre všetky problémy“. „Je jasné, že nemôžete vyriešiť každodenný život občanov takýmto druhom stratégie. Každá stratégia musí byť otvorená zmenám a prispôsobovať sa realite, pretože život sa mení veľmi rýchlo a preto by sa mali aj naše dokumenty“. Európska komisia sa podľa nej celkom nepoučila z osudu Lisabonskej stratégie.

Uznáva, že EÚ 2020 je viac štrukturovaná a má menej cieľov, no kontrolné mechanizmy pre členské štáty a ich záväzky sú stále slabé. „To je skutočne to, čo potrebujeme, bez ohľadu na to, čo napíšeme do dokumentu.“.

Politiky prerástli európsky rozmer

Na otázku, či považuje vytvorenie Európskeho menového fondu a Európskej ratingovej agentúry za dobré návrhy, Grybauskaité odpovedá, že hoci je potrebné riešiť vzniknuté situácie regionálne, regionálne inštitúcie sú odpoveďou len z časti.

„Finančné trhy sú viac integrované ako vlády (…) Niektoré politiky prerástli európsky rozmer. Globálne trhy sú už dnes federáciou a sú dokonca viac ako to, sú viac jednotné ako sme my a vlády v rôznych regiónoch sú nimi ovládané“. Preto je skôr podľa nej potrebná reforma medzinárodných inštitúcií.

Netreba meniť zmluvu

Európske nástroje by ale mohli pomôcť EÚ byť koordinovanejšou.

V nasledujúcich rokoch musí byť Európa integrovaná nie len pokiaľ ide o jednotný trh tovarov a služieb, ale aj v oblasti energetickej infraštruktúry, hovorí Grybauskaité.

„Nepotrebujeme zmenu zmlúv, aby sme mali politickú dohodu o európskej energetickej politike alebo zahraničnej politike. Potrebujeme len Radu a vlády aby sa dohodli – gentlemanskú dohodu“, povedala, pričom vyjadrila poľutovanie nad tým, že ekonomická integrácia a jednotný trh majú ešte k úplnému dokončeniu ďaleko.

Hlbšia integrácia alebo klub priateľov?

Krízy boli vždy vnímané ako príležitosť na zmenu a pokrok, najmä v Európskej únii, ktorá sa vyvinula z politického a hospodárskeho úpadku.

Nie je ale jasné, či sa EÚ zo súčasnej krízy poučí, varuje litovská prezidentka. „Pochopenie prichádza, ale ešte nemá vplvy na inšitúcie.“

Odmieta, že je to dôsledok nedostatku líderstva na národnej úrovni. „To, čo potrebujeme je európske líderstvo. Pôjdeme do hlbšej integrácie alebo sa budeme vyvíjať viac len ako klub priateľov?“ pýta sa a dodáva, že Delors, Mitterand a Kohl 21. storočia musie ešte len prísť.


S Daliou Grybauskaité sa v prezidentskom paláci vo Vilniuse rozprávala Daniela Vincenti-Mitchener

Celé znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke