Eurobarometer: Slováci podporujú spoločnú obrannú a bezpečnostnú politiku

Zdroj: Európska komisia

Až 82 percent Slovákov vníma potrebu posilniť spoločnú európsku bezpečnostnú a obrannú politiku. Ukázal to nový celoeurópsky prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil v novembri 2014.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek sa domnieva, že dôležitým faktorom ovplyvňujúci podporu Slovákov bol práve prebiehajúci konflikt na východe Ukrajiny.

„Aj keď je veľa kritických postojov k tomu, ako EÚ rieši situáciu na Ukrajine…Slováci si uvedomujú, že kým sme v únii máme väčšiu stabilitu a bezpečnosť,“ naznačil Chrenek.

„Myslím si, že väčšina Slovákov si uvedomuje, že tým, že sme v Európskej únii, u nás taká situácia, ako je na Ukrajine, nemôže nastať, a že je pre nás dobré, že máme aj určité bezpečnostné záruky vyplývajúce z nášho členstva,“ doplnil.  

Podpora Slovákov spoločnej obrane a bezpečnosti je nad Európskym priemerom a rástla aj v porovnaní s výsledkami posledného podobného prieskumu z jari 2014. Zaujímavosťou je, že na rozdiel od iných politík je podporujú všetky sledované skupiny obyvateľstva rovnako.

Podpora únie rastie

Okrem podpory špecifických politík únie rástlo aj celkové pozitívne vnímanie EÚ. Až 73 percent Slovákov sa cíti byť občanmi EÚ, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako je priemer sledovaného obyvateľstva.

Prieskum zároveň ukázal klesajúci trend negatívneho vnímania únie 28 členských štátov. V novembri 2014 malo takýto postoj iba 19 percent občanov Slovenska.

„Za hlavné dôvody zvýšenia podpory EÚ na Slovensku považujem vyššiu informovanosť o EÚ v minulom roku, aj v súvislosti s 10. výročím vstupu Slovenska do EÚ a postupné zlepšovanie ekonomickej situácie na Slovensku,“ naznačil Chrenek.

Štúdie dlhodobo naznačujú, že čím sú občania ekonomicky zabezpečenejší, tým vnímajú úniu pozitívnejšie.

„Až 56 percent Slovákov na manžerských pozíciách má veľmi pozitívny dojem a pocit z Európskej únie. V prípade dôchodcov je to len 28 percent a EÚ vníma pozitívne iba 22 percent nezamestnaných,“ ozrejmil spracovateľ národnej správy Eurobarometra Alexander Karvai.

„Jednotlivci s týmito charakteristikami pravdepodobne oceňujú a môžu využívať pozitíva, ktoré nám priniesla EÚ, ako je voľný pohyb osôb, tovaru a služieb, spoločná mena či možnosť cestovať, vo vyššej miere ako spoločenské skupiny s nižším postavením,“ uvádza sa v národnej správe.

Ďalším citovaným dôvodom pozitívneho posunu v postojoch Slovákov k EÚ boli minuloročné voľby do Európskeho parlamentu, ktoré priniesli európsku tematiku do slovenských médií.

Účasť Slovákov na eurovoľbách však patrila s 13,05 percentami k najnižším v Európe. Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku v tom vidí skôr štrukturálny problém.

 „Myslím si, že tie dôvody sú širšie a je to aj určitá pasivita Slovákov, čo sa týkajúca aktívneho využívania európskych práv, do určitej miery aj celková nižšia účasť vo voľbách alebo  v referendách na Slovensku a tiež do značnej miery aj taká dezilúzia, či sklamanosť z politickej situácie a politických strán,“ vysvetlil Chrenek.