Eurobarometer: Únia stráca podporu

Krátka správa

Zatiaľ čo výsledky Eurobarometra 66 sčasti naznačujú pokles podpory členstvu v EÚ, Holandsko a Francúzsko – krajiny, ktoré odmietli Ústavnú zmluvu v r. 2005 – teraz prejavili Zmluve viac podpory (podľa prieskmu Francúzsko 59%, Holandsko 56%).

Na druhej strane, existuje mnoho pochybností, keďže významný výskum nedávno v Holandsku ukázal, že viac ako 68% Holanďanov by hlasovalo opäť proti návrhu Ústavy. Navyše, nedávne parlamentné voľby vyhrali strany, ktoré sú považované za silne euroskeptické.

Komisia nedokázala EurActivu vysvetliť náhlu zmenu názorov v oboch členských štátoch.

Iné zaujímavé výsledky:

 • podpora členstva dramaticky klesla vo Veľkej Británii (-8%) a v Maďarsku (-10%)
 • obyvatelia Litvy, Slovinska a Poľska sú najviac presvedčení o správnom smerovaní EÚ, opačný názor majú Francúzi (22%), Briti (24%) a Nemci (28%).
 • pozoruhodne klesla podpora rozširovaniu v Británii (-8%) a v Španielsku (-4%)
 • Eurobarometer sa pýtal ľudí aj na ich názor na spoločenské otázky:
 • 85% občanov verí, že spoločnosť je príliš tolerantná ku kriminalite
 • väčšina občanov EÚ odmieta homosexuálne manželstvá a adopciu detí homosexuálnymi pármi
 • iba štyria z desiatich ľudí sú presvedčení o tom, že prisťahovalci predstavujú prínos pre ich krajinu
 • občania 17 z 25 členských štátov veria, že voľný čas je dôležitejší ako práca

Niektoré postoje Slovákov vo vzťahu k EÚ podľa výsledkov Eurobarometra:

 • 51 percent Slovákov si myslí, že vývoj na Slovensku sa uberá správnym smerom
 • vyše 60 percent našincov z nich považuje členstvo Slovenska v Európskej únii za "dobrú vec", 71 percent tvrdí, že to krajine prinieslo výhody
 • 61 percent slovenských respondentov hodnotí členstvo EÚ pozitívne
 • Komisii verí 66 percent a Europarlamentu 71 percent občanov SR
 • Slováci sú v skupine štátov s najväčšou podporou pre spoločnú zahraničnú politiku voči tretím krajinám,  a bezpečnostnú a obrannú politiku
 • 93 percent opýtaných zo SR je za prísnejšie tresty pre páchateľov trestných činov
 • s homosexuálnymi sobášmi súhlasí 19 percent slovenských respondentov a s adopciou 12 percent