Eurokomisia tlačí na začlenenie Fiškálneho kompaktu do zmlúv EÚ

Podpredseda Komisie Valdis Dombrovskis. FOTO: Twitter.com.

Európsky parlament v stredu diskutoval o možnosti začlenenia takzvaného fiškálneho kompaktu do európskych zmlúv.

Nástroj na fiškálnu disciplínu

Fiškálny kompakt, oficiálny názov Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení hospodárskej a menovej únie (TSCG) bol podpísaný 25 členskými štátmi v roku 2012. V roku 2013 vstúpila do platnosti na národnej úrovni.

https://euractiv.sk/clanky/hospodarske-riadenie-eu/fiskalna-zmluva-zacne-platit-020503/

Hlavným cieľom paktu bolo posilniť rozpočtovú disciplínu vlád členských krajín po vypuknutí dlhovej krízy v roku 2010. Všetky štáty podpísané pod zmluvou museli prijať ústavné zákony vyžadujúce vyrovnané alebo prebytkové verejné rozpočty.

Slovensko prijalo ústavný zákon o dlhovej brzde v roku 2012, teda ešte predtým, ako začala platiť zmluva TSCG.

Keďže Česká republika a Británia k paktu nepristúpili (neskôr ani Chorvátsko), zmluva nesplnila podmienku jednomyseľnosti, ktorú v tomto prípade vyžadovalo hlasovanie v Európskej rade. Preto bola navrhnutá ako medzivládna dohoda mimo rámec európskeho práva.

To okrem iného znamená, že Európsky parlament nemá právo demokratického dohľadu nad dodržiavaním rozpočtových pravidiel TSCG.

Väčšia demokratická legitimita

To chce Európska komisia teraz zmeniť.

Návrh na začlenenie fiškálneho kompaktu do európskych zmlúv predniesol predseda Komisie Jean-Claude Juncker v septembrovom prejave o stave Európskej únie.

V stredu sa za návrh v pléne Európskemu parlamentu prihováral Komisie Valdis Dombrovskis. Podľa Dombrovskisa už pri svojom vzniku pakt predpokladal začlenenie do Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/kazimir-predstavil-v-bruseli-svoju-predstavu-o-eurozone/

Upozornil na jeden z článkov zmluvy, podľa ktorého sa najneskôr do piatich rokov majú podniknúť potrebné kroky k začleneniu obsahu zmluvy do rámca Európskej únie.

Tento termín uplnynie 1. januára 2018.

Konkrétny návrh v decembri

Podpredseda Komisie tiež pripomenul, že tak ako TSCG aj Zmluva o zriadení Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, trvalý euroval) boli vytvorené ako núdzové opatrenia v čase dlhovej krízy. Keďže obidve dohody dokázali svoje opodstatnenie, mali by sa teraz stať pevnou súčasťou európskych zmlúv.

„Ich zahrnutie do zmlúv by posilnilo väčšiu demokratickú zodpovednosť a legimitu v Európskej únii,“ vyhlásil pred europoslancami Dombrovskis.

Nevyhnutnosť začlenenia fiškálneho kompaktu do európskych zmlúv pre dobudovanie Hospodárskej menovej únie spomína aj diskusný dokument Európskej komisie z mája tohto roku.

Dombrovskis uviedol, že Komisia stále pracuje na konkrétnej podobe návrhu. Chce ho predstaviť ako súčasť avizovaného balíčku opatrení pre európsku menovú úniu v decembri tohto roku.

Dohoda sa nepáči odborom

S súvislosti s vystúpením Dombrovskisa v parlamente zazneli aj kritické ohlasy na fiškálny dohľad.

Regionálny tajomník európskej odborovej organizácie UniEuropa Oliver Roethig ho označil za „samovražednú dohodu.“

„Cieľom fiškálneho kompaktu je úsporná politika, decentralizácia kolektívneho vyjednávania, oslabenie národných parlamentov. Nie je to demokratické, ani sociálne, ani proeurópske,“ napísal Roethig na sociálnej sieti Twitter.

„Kritickým názorom prispela aj tajomníčka Európskej odborovej konfederácie (ETUC) Esther Lynch.

„Začlenenie fiškálneho kompaktu do európskych zmlúv bude znamenať večné uťahovanie opaskov. Chceme sociálnu dohodu o doržiavaní sociálnych práv.“