Európa má nový trh s elektrinou, Slovensko so všetkým nesúhlasilo

Ceny elektriny môžu byť regulované aj naďalej. [TASR/Pavel Neubauer]

Europoslanci odhlasovali konečnú dohodu na európskej legislatíve o dizajne trhu s elektrinou. Obmedzuje využívanie uhlia pre záložné zdroje a ponecháva štátom možnosť regulovať ceny prúdu.

Európsky parlament v utorok (25. marca) v Štrasburgu prijal legislatívu, ktorej cieľom je ekologickejší, konkurencieschopnejší a na riziká pripravenejší trh Európskej únie s elektrickou energiou.

Odhlasoval dohodu na končenom znení legislatívy, ktorú dosiahol v decembri 2018 v rokovaniach s európskou exekutívou a členskými štátmi.

Slovensko so všetkým nesúhlasilo

Poslanci schválili štyri legislatívne texty týkajúce sa trhu EÚ s elektrickou energiou. Ide o poslednú súčasť balíka opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý navrhla Európska komisia. Nové pravidlá sú výsledkom dohody parlamentných vyjednávačov so zástupcami Rady EÚ.

„Dnešné hlasovanie nového dizajnu trhu s elektrinou urobí energetické trhy flexibilnejšími a uľahčí integráciu väčšieho podielu obnoviteľných zdrojov,“ tešil sa eurokomisár pre klímu a energetiku Miguel Arias Cañete. Integrovaný trh s elektrinou je podľa neho nákladovo najefektívnejším spôsobom ako zaručiť bezpečné a cenovo dostupné dodávky pre všetkých občanov EÚ. Cañete zvlášť vyzdvihol, že nové pravidlá pre kapacitné mechanizmy sú v súlade s klimatickými cieľmi Únie.

Europoslanec zodpovedný za obchod s elektrinou: Verím vo voľný trh

Cesta k vyššiemu podielu obnoviteľných zdrojov a nižšej závislosti od dovozu energie vedie cez neregulované ceny, hovorí vplyvný lotyšský politik KRIŠJĀNIS KARIŅŠ.

Keď o svojej pozícii hlasovali v januári 2019 členské štáty, Slovensko „podporilo konečnú dohodu k smernici, ktorá obsahuje aj politicky citlivú otázku regulácie cien elektriny pre konečných zákazníkov,“ uvádza vládou schválená správa výročná správa o členstve krajiny v EÚ.

V prípade nariadenia o trhu s elektrinou sa však zdržalo hlasovania, „a to aj v nadväznosti na negatívne stanovisko k všeobecnému prístupu Rady“ z konca roku 2018. Je to práve nariadenie, ktoré podľa Komisie prináša prísnejšie pravidlá pre kapacitné mechanizmy, zmierňuje ciele zvyšovania bezpečnosti dodávok a znižovania emisií a zlepšuje spoluprácu jednotlivých štátov. Výročná správa nespresňuje, prečo sa Slovensko zdržalo.

Boj proti energetickej chudobe

Spotrebitelia by na základe novej legislatívy mali získať garantovaný prístup k inteligentným elektromerom, dynamickej tvorbe cien a možnosti bezplatne zmeniť dodávateľa v rámci trojtýždňovej lehoty od podania žiadosti o zmenu. Od roku 2026 by sa lehota na zmenu dodávateľa mala skrátiť na 24 hodín od momentu, keď spotrebiteľ o zmenu požiada.

Členské štáty budú mať aj naďalej možnosť na základe prísnych pravidiel dočasne regulovať ceny elektriny s cieľom pomôcť domácnostiam, ktoré trpia energetickou chudobou. Hlavným nástrojom boja proti energetickej chudobe by však mali byť vnútroštátne systémy sociálneho zabezpečenia.

Ceny elektriny zostanú v Európe regulované aj vďaka žltým vestám

Členské štáty sa s europoslancami dohodli na novej legislatíve o trhu s elektrinou. Ponechajú si právomoc upravovať ceny, Poľsko môže ďalej dotovať uhoľné elektrárne.

Jedným z hlavných cieľov nových pravidiel je dosiahnuť, aby aspoň 70 percent obchodnej kapacity mohlo voľne prúdiť cez hranice v rámci EÚ.

Odstránenie prekážok cezhraničného obchodu s elektrickou energiou uľahčí v rámci Únie aj obchod s energiou z obnoviteľných zdrojov, ktorá by na základe cieľov EÚ mala do roku 2030 tvoriť aspoň 32 percent hrubej konečnej energetickej spotreby.

Obmedzenie uhoľných elektrární

Poslanci podporili novú legislatívu s prísnejšími obmedzeniami pre členské štáty, ktoré by mali zabrániť poskytovaniu štátnej pomoci najznečisťujúcejším elektrárňam využívajúcim fosílne palivá, čiže aj uhoľným elektrárňam.

Pravidlá EÚ v súčasnosti umožňujú členským štátom poskytovať uhoľným elektrárňam štátnu pomoc s cieľom ich dočasného udržania v zálohe pre prípad výrazného nárastu dopytu po elektrickej energii. Nové opatrenia sa budú vzťahovať na všetky nové elektrárne, ktoré vzniknú po vstupe nariadenia do platnosti.

Europoslanci nechcú záložné zdroje, ktoré spaľujú uhlie

Parlamentný výbor pre energetiku žiada prísne pravidlá pre dotácie na výrobu energie z uhlia a prioritný dispečing pre menších výrobcov obnoviteľnej energie. O svojom ambicióznom pláne musí presvedčiť aj členské štáty.

Existujúcich elektrární sa budú týkať od roku 2025. Zmlúv o využívaní kapacít, ktoré budú uzavreté ešte pred 31. decembrom 2019, sa nové pravidlá nedotknú.

Parlament schválil aj nariadenie týkajúce sa pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, čo by malo zlepšiť ochranu občanov pred nečakanými výpadkami dodávok elektrickej energie. Vnútroštátnym orgánom vznikne povinnosť vypracovať na jej základe národné plány, ktoré sa zamerajú na riziká nedostatku elektrickej energie, a zlepšiť spoluprácu na regionálnej úrovni. Členské štáty, ktorým bude poskytnutá asistencia zo strany iných krajín EÚ, by mali niesť primerané náklady.