Európa sa vo svete pomaly stavia do novej pozície

zdroj: flickr, autor: rockcohen

Európska únia chce na decembrovom klimatickom summite OSN hrať vplyvnejšiu úlohu, a zároveň v tichosti prebiehajú rokovania s ázijskými partnermi o reforme prerozdelenia moci v rámci Medzinárodného menového fondu (MMF) a skupiny G20.

Podľa informácií EurActiv-u v septembri došlo k neformálnej dohode, na základe ktorej by zastúpenie EÚ malo byť na klimatickom rokovaní OSN v mexickom Cancúne oveľa koordinovanejšie. Európska komisia bude hovoriť v mene EÚ v prípade tém, ktoré spadajú pod jej kompetenciu. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy bude zasa vystupovať pri záležitostiach týkajúcich sa členských štátov.

Lisabonská zmluva dáva Komisii mandát zastupovať EÚ navonok mimo otázok týkajúcich zahraničnej a bezpečnostnej politiky. V oblastiach, kde Komisia zdieľa kompetencie s členskými štátmi, Brusel môže reprezentovať EÚ ma globálnom fóre pokiaľ ide o záležitosť, ktorou sa primárne zaoberá Komisia.

Klimatické vyjednávania ponúkajú jasný príklad takéhoto prípadu, tvrdia viaceré zdroje z radov EÚ. EurActiv však získal okrem toho informáciu, že predseda Európskej komisie José Manuel  Barroso o mandát, aby mohol zastupovať Úniu v Cancúne, zatiaľ nepožiadal. Hrozba, že rokovania budú neúspešné, je reálna, keďže členské štáty sa budú snažiť presadzovať národné agendy a nie európske ciele.

Hoci oficiálny mandát nebol nikomu udelený, spoločné zastúpenie by malo byť zaručené. Podľa zdrojov členské štáty budú reprezentovať národné delegácie, no budú oveľa užšie koordinované.

Zastúpenie EÚ v OSN

Ďalším kľúčovým fórom pre inštitúcie EÚ je Valné zhromaždenie OSN. V súčasnosti je Únia pozorovateľom a zastupuje ju rotujúce predsedníctvo a nie krajiny, ktoré majú stále pozície.

Brusel sa nesnaží o zmenu statusu pozorovateľa, no chce ho vylepšiť. Podľa diplomatického zdroja, miesto toho, aby priestor na vyjadrenie Únia dostávala na konci každej diskusie, šéfka EÚ pre zahraničie Catherine Ashtonová  navrhuje, aby mala priestor v lepšom čase.

Zástupcovia európskych inštitúcií okrem toho chcú sedieť pri členských štátoch a nie pri medzinárodných organizáciách akou je Červený kríž. Brusel v súčasnosti pracuje na rezolúcii, aby získal tieto nové právomoci. Pokiaľ budú schválené, text uzná rolu Ashtonovej a Van Rompuya ako formálnych reprezentantov EÚ. O záležitosti by dnes mali rokovať šéfovia misií členských štátov v New Yorku.

EÚ v MMF a G20

Únia sa pokúsi využiť summit G20, či prebiehajúci ASEM na to, aby získala podporu na presadenie svojich záujmov. Pozíciou EÚ v rámci MMF sa budú zaoberať na výročnom zhromaždení Fondu, ktoré bude 8. – 10. októbra vo Washingtone.

EÚ už opakovanie naznačila, že chce väčšiu rovnováhu v rámci MMF. Viac moci by mohli získať rozvojové krajiny. Na druhej strane by to pre ne znamenalo aj vyššie príspevky.

Dve z ôsmich kresiel v rukách členských štátov EÚ by sa mohli uvoľniť. Neznamenalo by to automaticky oslabenie pozície, skôr by došlo k užšej koordinácii postupu. Niektoré krajiny dokonca apelujú za jediné kreslo pre Úniu.

Ďalšie kroky:

  • 6. október 2010 – Summit EÚ – Čína
  • 8. – 10. október 2010 – výročné zhromaždenie MMF vo Washingtone