Európa tají dych pred piatkom 13.

Podľa prieskumu TNS mrbi, publikovaného v denníku Irish Times 5. júna, sa percento tých, ktorí sú rozhodnuti budúci štvrtok v referende hlasovať proti ratifikácii Lisabonskej zmluvy zvýšilo zo 17 na 35 %.

Naopak, percento respondentov, ktorí povedali, že zmluvu podporia kleslo oproti výsledkom z pred troch týždňov o 5 % na 30. Nerozhodnutých voličov je aktuálne 28 %, zataiľ čo 7 % je rozhodoutých, že sa k urnám nedostavia.

Írsko je jedinou krajinou v EÚ, ktorá musí Lisabonskú znluvu schvaľovať cestou referenda. Dôvodom je, že v roku 1987 Najvyšší súd rozhodol, že podstatné zmeny v zakladajúcich zmluvách Európskeho spoločenstva musia byť ošetrené dodatkom ústave, čo je krok, ktorý za každých okolností vyžaduje usporiadanie referenda.

Vládna kampaň na podporu Lisabonskej zmluvy odštartovala 13. mája. Európske inštitúcie neoficiálne pozastavili všetky diskusie o citlivých otázkach ako sú dane, reforma poľnohospodárskej politiky či obrana, ktoré by mohli mať na írskych voličov neblahý vplyv (tak ako Bolkensteinova smernica o službách podľa niektorých ovplyvnila francúzskych a holandských voličov v referende o euroústave). Denník Financial Times dnes ironicky píše, že Komisia sa radšej venuje „bezpečným veciam“ ako je ohrozená populácia škrečkov v Alsasku. 

Lídri EÚ svorne tvrdia, že Únia nemá plán B, ak zmluva neprejde. České predsedníctvo si ale pripravilo záložný program pre prípad, že Lisabonská zmluva nevstúpi do platnosti 1. januára 2009, ako je naplánované.

Írsky premiér Brian Cowen povedal, že preberie politickú zodpovednosť za výsledok referenda. V interview pre írsky denník Independent ale upozorňuje voličov, že negatívny výsledok ohrozí írsku ekonomiku. „Nezruší to naše členstvo v Únii, ale EÚ sa potom nebude môcť modernizovať na konkurecieschopnú ekonomiku.“

Po tom, čo sa v Holandsku elity ujednotili na tom, že referednum o Lisabonskej zmluve nie je potrebné, 4. júna ju schválila dolná komora jeho parlamentu. Horná komora sa dokumentom bude zaoberať počas leta. Holandská verejnosť v roku 2005 62 % väčšinou odmietla Ústavnú zmluvu EÚ.