Európa vo francúzskej prezidentskej kampani

 

Pozadie

Francúzska politika čaká na budúcoročné prezidentské voľby, z ktorých vzíde nástupca súčasného, opozíciou aj koalíciou kritizovaného prezidenta Jacquesa Chiraca.

Aj Európska únia očakáva na zvolenie nového prezidenta, ktorý by mal riešiť krízu vyvolanú francúzskym „non“ v minuloročnom referende o Európskej ústave. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vkladá do budúcoročného Francúzskeho predsedníctva v druhej polovici roka nádeje súvisiace so znovuoživením európskeho projektu.

Otázky

Hlavné politické strany vo Francúzsku – Socialistická strana a stredopravá UMP, by mali v nasledujúcich mesiacoch oznámiť oficiálnych kandidátov za svoje strany. Aj napriek tomuto faktu, figurujú dve hlavné mená na kandidatúru: za Socialistov Ségolène Royalová a za vládnu UMP Nicolas Sarkozy.

Obaja potenciálni kandidáti, ktorí majú kladný vzťah k médiám, naznačili riešenie problémov, ktoré vládnu Európe.

Budúcnosť Európskej únie

Kandidáti majú veľmi odlišné pohľady na riešenie európskeho projektu po zlyhaní Ústavy.

Royalová zastáva konsenzuálny ľavicový pohľad. Vie, že bude ťažké riešiť európske problémy pokiaľ budú francúzski socialisti naďalej rozdelení v otázke Ústavy. Ona sama verí, že Ústava by mala byť prehodnotená a mala by dostať silnejšiu sociálnu dimenziu. Navrhla nový koncept: tzv. „Európa na skúšku“ (l’Europe par la preuve), ktorá je „mixom súťaživosti, harmonizácie (v oblasti daní a sociálnych štandardov) a mutualizácie“ (spoločné výskumné programy, atď.). Aj napriek tomu, že sama žiada novú zmluvu, schvaľuje všetky opatrenia, ktoré sú súčasťou pôvodného textu a ktorých zámer bol zlepšiť úlohu EÚ na medzinárodnom poli (prezident EÚ, minister zahraničných vecí, diplomatická služba, atď.).

Z opozičného tábora načrtol Sarkozy 3 hlavné línie európskej agendy:

  • Na margo budúcnosti Ústavnej zmluvy Sarkozy navrhol prijať prvú časť zmluvy hlasovaním vo francúzskom parlamente a nie cez nové referendum.
  • Navrhol pozastaviť procesy rozširovania a začať debatu o budúcnosti EÚ (vrátane jasného definovania jej hraníc).
  • Verí, že 6 najväčších krajín by sa malo združiť v nejakom „directoire“, ktoré by zadávalo impulzy pre ďalšiu integráciu.

Reforma trhu práce

Pouličné nepokoje francúzskej mládeže na jar tohto roku zvýraznili, akou citlivou záležitosťou sú reformy trhu práce. Nicolas Sarkozy už ohlásil pár inovatívnych návrhov, ktoré chce v prípade svojho zvolenia realizovať. Jednou z najkontroverznejších je reforma pracovných kontraktov. Aby nahradili bezpočet kontraktov, ktoré v súčasnosti platia, Sarkozy chce prijať zákon jedného kontraktu. Ten by mal byť „flexibilnejší a progresívne by mal upevniť práva pracujúcich“. Tiež požaduje hĺbkovú reformu francúzskeho pracovného úradu (ANPE). Povedal, že nie je proti myšlienke prenosu niektorých jeho aktivít na špecializované súkromné štruktúry.

Royalová sa chce zamerať na celoživotné vzdelávanie, ktoré by pracujúcim pomohlo prechádzať z jedného zamestnania do iného a skrátilo by obdobie nezamestnanosti. V druhej kapitole svojej knihy zverejnej na internete kritizovala 35-hodinový pracovný týždeň, symbolickú reformu poslednej socialistickej vlády, o ktorej sa vyjadrila, že „výkon a výhody sa nerovno rozdelili“. Tiež vyjadrila podporu severskému modelu a pôsobeniu Tonyho Blaira na čele britskej vlády. Nie je proti zabezpečeniu väčšej flexibility francúzskeho pracovnému trhu.

Migrácia

Migrácia sa stala silnou a kontroverznou témou vo francúzskej politike, najmä vďaka nekompromisnému postoju súčasného ministra vnútra Nicolasa Sarkozyho. V návrhu zákona, ktorý je momentálne v parlamente, sa vyjadril za „výbranú imigráciu„. To znamená, že imigranti budú posudzovaní na základe objektívnych kritérií, akými sú úroveň kvalifikácie, úroveň znalosto francúzskeho jazyka, alebo ich profesionálne skúsenosti. Imigrácia bude regulovaná v súčinnosti s potrebami francúzskeho trhu práce.

Royalová na druhej strane neprichádza s jasným riešením tohto problému. Kritizuje najmä Sarkozyho projekt stanovenia prísnejších pravidiel opätovného zjednotenia rodín imigrantov. Zdôrazňuje potrebu „modernej legislatívy“ migrácie pracujúcich a pracovných povolení, ktoré vydávajú predstavitelia regiónov (prefekti) podľa potrieb trhu práce.

Energetika

Čo sa týka problému energetiky, obaja kandidáti sa tu viac menej zhodujú. V nasledujúcich rokoch by mal byť dôraz na veľké investície do obnoviteľných energií a biopalív. Obaja podporujú jadrovú energetiku a zdôrazňujú potrebu investovať do R&D a jednotiek jadrovej energie.

Ségolène Royalová chce ukončiť monopol EDF v oblasti elektrickej energie, pretože verí, že to je jediný spôsob ako zvýšiť dôležitosť alternatívnych zdrojov energie. Tento kontroverzný návrh ide proti programu socialistov, ktorý bol prijatý minulý týždeň a v ktorom sa hovorí, že EDF by mala byť znárodnená.

Nasledujúce kroky

  • November 2006: členovia Socialistickej strany rozhodnú o svojom kandidátovi
  • Január 2007: Sarkozyho strana UMP určí svojho oficiálneho kandidáta
  • 22. apríl 2007: koná sa prvé kolo francúzskych prezidentských volieb