Európania neveria v členstvo Turecka do 2020

 

Krátka správa

Nemecká Bertelsmann Foundation zverejnila 20. septembra správu o tom, ako si občania predstavujú budúcnosť EÚ. Prieskum bol realizovaný v 13 členských krajinách. Z výsledkov vyplýva, že väčšina Európanov očakáva v roku 2020 viac ako 27 členov, no len jedna tretina si myslí, že medzi nimi bude Turecko a Ukrajina.

52% očakáva, že EÚ bude mať spoločnú hospodársku politiku, 39% predpokladá spoločnú sociálnu politiku, 35% spoločné ozbrojené sily. Až 65% ľudí si myslí, že EÚ bude v tom čase riadená na základe spoločnej Ústavy, alebo že budú súčasné zmluvy revidované, len 15% si myslí že EÚ bude fungovať s dnešným systémom.

Prekvapenie prinieslo Francúzsko a Holandsko, kde bola Ústavná zmluva odmietnutá v referendách – väčšina ľudí si napriek tomu myslí, že v 2020 už bude Ústava EÚ platiť.

V Berlíne sa 22. septembra stretávajú na International Bertelsmann Forum viacerí európski politickí lídri, budú hovoriť práve o ústave EÚ. Očakáva sa tiež kľúčový prejav kancelárky Angely Merkel o európskej politike.