Európania vo veľkom podporujú spoločnú migračnú politiku

ministri vnútra, spoločná migračná politika

Júlové zasadnutie ministrov vnútra v Bratislave. FOTO-TASR

Imigráciu a terorizmus považujú obyvatelia EÚ za najväčšie výzvy, ktorým v súčasnosti čelí Únia ako celok. Na národnej úrovni majú ľudia najväčšia obavy z prisťahovalectva a z nezamestnanosti, vyplýva z najnovšieho prieskumu Eurobarometer.

Prieskum bol vykonaný v prvej polovici novembra na vzorke 32 896 respondentov v členských a kandidátskych štátoch.

Európania sa menej boja migrácie a terorizmu…

Imigráciu za najväčšiu výzvu Únie označilo 45 percent respondentov a terorizmus 32 percent opýtaných. Oba údaje sú o niekoľko percentuálnych bodov nižšie ako v jarnej sondáži.

Jediné dva štáty, kde v prieskume na prvom mieste neskončila imigrácia sú Španielsko a Portugalsko.

Na národnej úrovni majú obyvatelia EÚ najväčšie obavy nezamestnanosti (32%) a imigrácie (26%). Na treťom mieste je strach z vývoja ekonomickej situácie.

… ďalej však odmietajú migráciu z tretích krajín

V prieskume vyjadrovali opýtaní svoj názor aj na politické priority Európskej komisie. Spoločnú európsku migračnú politiku podporilo 69 percent respondentov a nadpolovičnú podporu vyjadrili aj migrácii v rámci Únie. Oproti tomu 56 percent opýtaných dalo najavo negatívny postoj k imigrácii z tretích štátov.

Väčšina respondentov v sondáži podporila voľný pohyb osôb v Únii, spoločnú európsku menu a stimulovanie investícií z verejných zdrojov na európskej úrovni.

Na 36 percent stúpla podpora európskym inštitúciám, ktorá je vyššia, ako dôvera vyjadrená národným vládam a parlamentom. Dve tretiny opýtaných uviedlo, že sa cítia byť občanmi Únie. Pokiaľ ide o vnímanie imidžu EÚ, viac ako tretina opýtaných deklarovala neutrálny postoj, pozitívne aj negatívne hodnotenie vyjadrilo menej ľudí.