Europarlament navrhuje trojnásobný rozpočet pre výmenný program Erasmus

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Výmenný program Erasmus+ podľa europoslancov pomáha budovať európsku identitu a študentom umožňuje vykročiť z dezinformačných bublín. Navrhujú, aby po roku 2020 viac podporoval celoživotné vzdelávanie.

Poslanci Európskeho parlamentu vo štvrtok (28. marca) v Štrasburgu potvrdili svoj súhlas s návrhom na strojnásobenie finančných prostriedkov pre študentský výmenný program Erasmus+.

Za uznesenie, ktoré bude slúžiť ako rokovací mandát Parlamentu v ďalších rozhovoroch s členskými štátmi a Komisiou ohľadom rozpočtu programu, hlasovalo 527 poslancov, 30 bolo proti. Podporili ho aj všetci slovenskí europoslanci prítomní na hlasovaní

Európska komisia minulý rok v rámci balíčku návrhov týkajúcich sa Viacročného finančného rámca, teda sedemročného rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027, navrhla zdvojnásobiť finančné prostriedky programu. Zo súčasných 14,7 miliardy eur by sa tak jeho rozpočet mal navýšiť na 30 miliárd eur. Podľa europoslancov by mal byť vyšší ešte o ďalších 15 miliárd eur.

Dobrá správa pre študentov: Komisia navrhuje dvojnásobný rozpočet pre program Erasmus

Vďaka navrhovanému navýšeniu rozpočtu pre populárny výmenný program Európskej únie by do zahraničia mohlo vycestovať ďalších 12 miliónov ľudí.

Inkluzívny a otvorený Erasmus

V správe Parlamentu sa uvádza, že viac vyčlenených financií má zaistiť, aby sa tohto programu mohlo zúčastniť viac ľudí a aby boli poskytované granty lepšie prispôsobené ich potrebám. Poslanci preto podporili podrobný súbor opatrení na odstránenie všetkých hospodárskych, sociálnych a kultúrnych prekážok.

„Naším cieľom je, aby nový program Erasmus+ bol otvorený a inkluzívny, dostupný a spravodlivý pre všetky skupiny mladých ľudí a dospelých, bez ohľadu na ich ekonomickú situáciu a iné okolnosti,“ uviedol spravodajca uznesenia, slovinský poslanec Milan Zver. Pripomenul, že program Erasmus+ umožňuje jeho účastníkom nielen študovať a trénovať v zahraničí, ale pomáha posilňovať európsku identitu a zlepšuje pracovné príležitosti.

Španielsky dôchodca ide na výmenný pobyt cez Erasmus

Jedným z vysokoškolských študentov, ktorí sa zapoja do výmenného programu Erazmus, je aj osemdesiatročný Španiel, Miguel Castillo. V rámci svojho univerzitného štúdia vycestuje budúci týždeň do talianskeho mesta Verona.

Podľa európskych zákonodarcov by sa Erasmus mal ešte viac otvoriť starším vekovým kategóriám. Česká europoslankyňa Martina Dlabajová (ANO, ALDE), ktorá bola tiež tieňovou spravodajkyňou uznesenia, tvrdí, že dôraz na celoživotné vzdelávanie je v dobe inovácií a digitalizácie „úplne kľúčový“. „Nesmieme sa sústrediť len na mladých absolventov, ale na všetky osoby, ktoré sa už pohybujú na trhu práce. Nové formy celoživotného vzdelávania im umožnia plne a úspešne sa prispôsobiť požiadavkám zamestnávateľov a získavať nové zručnosti,“ doplnila Dlabajová.

Erasmus, ako európsky program na výmenu vysokoškolských študentov Únii funguje už od roku 1987. Za viac ako 30 rokov existencie umožnil študovať v zahraničí viac ako 9 miliónom priamych účastníkov. Komisia očakáva, že do roku 2027 sa ich počet zvýši na 12 miliónov.

Europoslankyňa Michaela Šojdrová (KDÚ-ČSL, EPP) si myslí, že Erasmus študentom a učiteľom mení ich doterajšie predstavy o Európe na „praktický pohľad na život v inej kultúre a jazyku“. „To je obzvlášť dôležité v dnešnej dobe vzájomného uzatvárania sa do dezinformačných bublín,“ dodáva.

Lepšia kombinácia s ostatnými fondmi EÚ

S cieľom lepšie prispôsobiť program Erasmus+ potrebám znevýhodnených ľudí a zvýšiť ich účasť na rôznych výmenných programoch poslanci navrhli, aby Európska komisia a národné agentúry pre Erasmus vypracovali európsky rámec pre začlenenie ako aj národné stratégie začleňovania. Tie by mali zaručiť väčšiu finančnú podporu pre mobilitu, úpravu mesačných grantov a pravidelné preskúmavanie životných nákladov a diét. Ďalšia osobitná podpora by mala zahŕňať jazykové vzdelávanie, administratívnu podporu a možnosti elektronického vzdelávania.

Europoslanci prerozdelili rozpočet na rôzne časti programu odrážajúc konkrétne priority, aby sa na programoch mobility mohli zúčastniť aj zamestnanci predškolského a základného vzdelávania, mladí športovci a športoví tréner. Prioritou programu Erasmus+ budúcej generácie, s vyšším rozpočtom, sú aj výmeny z oblasti odborného vzdelávania, najmä v pohraničných regiónoch členských krajín.

Z eurofondov sa dá vyťažiť viac, ak si pomôžeme peniazmi z komunitárnych programov EÚ

Európska únia chce v nasledujúcom programovom období posilniť synergie medzi centrálne riadenými programami a európskymi štrukturálnymi fondmi. Slovensko sa to pokúsi využiť. 

Europarlament podporil užšiu súčinnosť s inými európskymi programami financovania, pričom kombinované financovanie by umožnilo úpravu grantov, prostriedkov na dopravu, životných nákladov pre znevýhodnených študentov alebo financovanie nových projektov.

Konečné znenie uznesenia, vrátane vyčlenených finančných zdrojov, musí byť ešte prerokované a odsúhlasené s Radou EÚ, teda členskými štátmi, a bude schválené až v nasledujúcom volebnom období, čiže po májových voľbách do Európskeho parlamentu.