Europarlament žaluje eurokomisiu. Je to dobrá správa? (ANKETA)

Dve inštitúcie EÚ proti sebe stoja v novom súdnom spore.

Európsky parlament po mesiacoch vyhrážok zažaloval Európsku komisiu za nespustenie mechanizmu, ktorý by narúšateľom právneho štátu priškrtil eurofondy. Piati slovenskí europoslanci žalobu schvaľujú, dodržiavanie pravidiel podľa nich treba vynucovať aj na súde. Štyria ich kolegovia sú proti, reakcia podľa nich mala byť iba politická.

Mechanizmus podmienenosti eurofondov zásadami právneho štátu vymysleli európske inštitúcie ako poistku proti zneužitiu historického balíka peňazí v rámci plánu obnovy. Krajiny, kde peniaze Európanov ohrozuje korupcia, mali byť od nich odstrihnuté.

Eurokomisia však doteraz mechanizmus voči žiadnej krajine nespustila. Čaká na rozhodnutie Súdneho dvora EÚ, kde nástroj zažalovali Poľsko a Maďarsko.

Súdny dvor sa legalitou európskych nariadení zaoberá bežne, do vydania jeho rozhodnutia ale majú platiť. Europoslanci sa teda eurokomisii od marca vyhrážali, že ak platný mechanizmus nespustí, podniknú voči nej právne kroky.

Urobiť tak môžu cez článok 265 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorý hovorí o nečinnosti inštitúcie. Po viacerých výstrahách, hlasovaniach a uzneseniach, tak vedenie europarlamentu v piatok (29. októbra) urobilo.

Slovenskí europoslanci pre EURACTIV Slovensko odpovedali na otázku: Je dobré, že europarlament žaluje eurokomisiu? Odpovede sú zverejnené v plnej forme, zvýraznenie bolo doplnené redakciou.

Parlament chce žalovať Komisiu za ústupky Maďarsku a Poľsku

Mechanizmus, ktorý by podmieňoval eurofondy dodržiavaním pravidiel právneho štátu, mal platiť od januára. V praxi ale stále nefunguje. Eurokomisia totiž pracuje na usmerneniach, ktoré si vyžiadali Poľsko a Maďarsko.

Áno

Ivan Štefanec (KDH, EPP)

Pravidlá, ktoré sme spoločne prijali, sa musia dodržiavať a uplatňovať, inak sú zbytočné. Fungovanie právneho štátu je jedným zo základných pilierov európskej spolupráce a aj našej civilizácie. Je neprípustné, aby krajiny, ktoré nedodržiavajú pravidlá, mali rovnaké podmienky, ako krajiny, ktoré sa správajú štandardne a pravidlá dodržiavajú. Bez adekvátnej reakcie riskujeme precedens a oveľa väčšie problémy v budúcnosti.


Martin Hojsík (PS, RE)

Rozhodnutie žalovať Komisiu nie je ľahké, no je potrebné. Dobré fungovanie a dokonca samotné prežitie Európskej únie závisí od dodržiavania pravidiel všetkými, ktorí sa k nim slobodne a dobrovoľne zaviazali.

Aktivovanie mechanizmu podmienenosti je dôležitým nástrojom v ochrane zákonov a pravidiel samotnej Európskej únie, ale súčasne v ochrane občanov a občianok krajín, ktorých vlády konajú v rozpore s dohodnutými pravidlami. V súčasnosti ide najmä o záujmy Poliek a Poliakov.

Som presvedčený, že keby slovenská vláda konala v rozpore s demokratickými pravidlami a právnym štátom, väčšina ľudí na Slovensku by bola nesmierne rada, keby sa na ich stranu postavila Európska komisia.


Michal Šimečka (PS, RE)

Vôbec ma to neteší, no kontrolovať výkonnú zložku moci EÚ je našou povinnosťou a v situácii, keď Komisia v takejto historickej otázke strká hlavu do piesku musíme konať. Ako spravodajca pre právny štát som upozorňoval, že systematický rozklad právneho štátu poľskou a maďarskou vládou je existenciálnym ohrozením EÚ – bez právnej istoty nemôže fungovať spoločný trh, a bez spoločného trhu nemôže fungovať Únia. Som rád, že v europarlamente na to máme s drvivou väčšinou kolegov rovnaký názor a úprimne nerozumiem tomu, prečo ho nezdieľa aj Komisia.


Michal Wiezik (Spolu, EPP)

Komisia musí dodržať svoj záväzok voči Európskemu parlamentu – chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu. V júni sme v Európskom parlamente odhlasovali dvojmesačné ultimátum uznesením, ktoré obsahovalo aj hrozbu súdnych krokov. Komisia mala teda dva mesiace na to, aby sa vyhla žalobe za nečinnosť. Je potrebné vyslať silný signál, že EÚ nie je len bankomat, ale spoločenstvo založené na jasných hodnotách a princípoch, ktoré je nutné dodržiavať.


Vladimír Bilčík (Spolu, EPP)

Žaloba prichádza ako vyústenie dlhodobejšej komunikácie medzi Európskou komisiou a Európskym parlamentom a v tomto kontexte je konanie Európskeho parlamentu pochopiteľné. Žalobu však stále vnímam v prvom rade ako politické posolstvo pre Európsku komisiu, aby konala. Mechanizmus sme prijali ako nástroj pre krajiny, ktoré porušujú zásady právneho štátu. Dúfali sme, že krajiny ako Poľsko a Maďarsko sa pod hrozbou zastavenia eurofondov k princípom právneho štátu vrátia. Dostali sme sa však do situácie, v ktorej musíme mechanizmus aktivovať.

Žaloba Európskeho parlamentu voči Európskej komisii je politickým signálom, ktorý odkazuje Európskej komisii, že nesmie ďalej ustupovať vládam, ktoré spochybňujú základné pravidlá európskeho spoločenstva. To by bolo jasným signálom pre vlády v Poľsku a Maďarsku, že z dodržiavania spoločných základných pravidiel si už nemusia robiť ťažkú hlavu, čo by bol oveľa väčší problém, ako zastavené eurofondy pre dve členské krajiny.

Von der Leyen hovorí o troch nástrojoch v konflikte s Poľskom, reálny je len jeden

Poľský premiér mal v europarlamente rečniť päť minút, od pultu odišiel po viac ako polhodine. Predsedníčka eurokomisie sľúbila voči spochybňovaniu nadradenosti európskeho práva konať, článok 7 aj ďalšia žaloba na súdnom dvore už ale nepomôžu. Jedinou pákou sú peniaze.

Najvyšším poľským zákonom …

Nie

Monika Beňová (Smer-SD, S&D)

Mechanizmus právneho štátu, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára tohto roku a ktorý zavádza naviazanie vyplácania finančných prostriedkov z európskych zdrojov na dodržiavanie princípov právneho štátu, dlhodobo nepovažujem za správne riešenie. Toto opatrenie je duplicitné k už existujúcej štruktúre a kompetenciám inštitúcií a orgánov Európskej únie, ktoré ich však doposiaľ neuplatňovali. Štrukturálna pomoc a politika súdržnosti sú nástrojmi na zvyšovanie kvality života občanov členských krajín. Akýmkoľvek ich obmedzovaním trestáme predovšetkým samotných obyvateľov a nie ich politickú reprezentáciu. Podľa mňa, ak takýto mechanizmus má fungovať, musí naopak postihovať lídrov, ktorí popierajú spoločné hodnoty a nie samotné obyvateľstvo.


Eugen Jurzyca (SaS, ECR)

Pomôžem si paralelou zo Slovenska – ak by poslanci Národnej rady SR mali dojem, že nimi zvolená výkonná moc si neplní svoje povinnosti, zrejme by nasledovalo jej odvolanie alebo iný politický tlak, nie žaloba na súde.

 

 


Miroslav Číž (Smer-SD, S&D)

V danom prípade som zástancom politických riešení s primeraným rešpektom k zložitosti problému. Konfrontáciu Európskeho parlamentu a Komisie prostredníctvom súdu nepovažujem za vhodnú. Podanie návrhu na súd nerešpektuje rozhodnutie Rady z 11. 12. 2020, špecificky bod 2C, ktoré podľa môjho názoru nemožno nerešpektovať. Rada v ňom žiada Komisiu vypracovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi postup na uplatňovanie sankčných mechanizmov. Rovnako je potrebné, v prípade podania zrušovacej žaloby, zahrnúť do pravidiel aj závery zo stanoviska súdu. Do vydania usmernenia Komisia nebude navrhovať opatrenia podľa nariadenia.


Miriam Lexmann (KDH, EPP)

Považujem za nešťastné, že sa v poslednom období diskusia o otázke právneho štátu čoraz viac vyhrocuje. Všetci sa zhodneme na tom, že je našou povinnosťou chrániť právny štát, keďže je to jeden z pilierov Európskej únie a celej našej spolupráce. Na druhej strane si však musíme položiť otázku, do akej miery je to, k čomu v poslednom čase dochádza skutočne boj o ochranu právneho štátu alebo sme svedkami boja o ideologickú prevahu vo verejnej diskusii. Zároveň je na mieste zamyslieť sa nad tým, v akom kontexte k tejto diskusii dochádza, a to najmä v súvislosti s neustálymi snahami o rozširovanie pojmu právny štát. Práve tu v mnohých prípadoch dochádza k spomínanej ideologizácii. Prikláňam sa preto k riešeniu cestou pokojnej a odbornej diskusie o ochrane právneho štátu a celkovo budúcnosti našej spolupráce namiesto vzájomného obviňovania, zvlášť v tomto ekonomicky i sociálne vypätom období.

Nečinnosť Komisie pri slovinskom ohrozovaní eurorozpočtu sa jej môže vypomstiť

Slovinsko ako jediná zapojená krajina stále nevymenovalo delegovaných európskych prokurátorov, eurokomisia pritom za podobné prípady môže zmrazovať eurofondy. Za nečinnosť jej už hrozí žaloba a o dva roky proces, ktorý v minulosti viedol k jej odstúpeniu.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte