Europoslanci podusili Ashtonovú

Zdoj: Európsky parlament

Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka pre zahraničné vzťahy, musela včera svoju nomináciu obhajovať pre Európskym parlamentom na dvojhodinovom híringu. Ešte stále ju čaká dôležitejšia a pravdepodobne aj ťažšia skúška – všetci členovia Komisia sa budú musieť postaviť pred oficiálny parlamentný híring pred tým, ako bude Európsky parlament 26. januára hlasovať o novom Barrosovom tíme.

Podľa procedúry, na ktorej sa dohodli šéfovia parlamentných strán, Ashton musela odpovedať na skupiny otázok v štvorminútových intervaloch, čo jej nedávalo veľa času na hlbšie rozvedenie myšlienok. To jej pomohlo vyhnúť sa viacerým ťažkým a špecifickým otázkam.

Vo viacerých prípadoch sa ospravedlňovala tvrdením, že je to pre ňu „len druhý deň“ v úrade a presnejšie odpovede sľúbila v januári.

Mnoho otázok sa týkalo Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (EEAS) – 6 000- členného „diplomatického zboru EÚ“, ktorý má vzniknúť na základe Lisabonskej zmluvy.

Podľa jej vlastných slov však zatiaľ pracuje sama: „Nemám nikoho okrem samej seba. Nie je to ospravedlnenie, je to len realita. V skutočnosti stále pracujeme na tom, čo (Lisabonská) zmluva znamená v zmysle vytvorenia rozpočtu, čo znamená vo vzťahu k rotujúcemu predsedníctvu, všetky tieto veci sú úplne nové. Môžem len povedať, že nie je vôbec prekvapujúce, ak vám neviem dať koherentnú odpoveď“, povedala Ashton europoslancom.

„Viem, kde je káva“

Ashtonová chce začať okamžite pracovať na vytváraní EEAS. Jej cieľom je pripraviť návrh tak, aby mohla Rada rozhodnúť už v apríli 2010. Prezradila tiež, že EEAS bude mať v Bruseli vlastnú budovu, ona však bude sedieť v sídle Komisie.

„Moja kancelária bude v budove Komisie. Z dvoch jednoduchých dôvodov: viem, kde je káva, a viem ako tá budova funguje, takže nemusím premýšľať o logistike. Je to tiež – a to je najdôležitejší dôvod – veľmi dobrá príležitosť nebyť v budove, pretože väčšinu svojho času strávim v budove Rady, ale aj mimo Bruselu, mimo EÚ.“

Útok viedli britskí europoslanci

Väčšina politických skupín nebola v tomto prvom vypočutí na Ashton príliš prísna. Možnosť tvrdo zaútočiť si však nenechal ujsť David Bannerman z euroskeptickej UKIP (United Kingdom Independence Party). Pýtal sa jej, či brala v 80. rokoch peniaze od krajín sovietskeho bloku, keď pracovala pre skupinu organizujúcu kampaň za jadrové odzbrojenie. Bannerman sa jej pýtal, prečo sa neskúmal pôvod niektorých peňazí.

Zaútočil aj Charles Tannock zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov, ktorý ju kritizoval za to, že nekandidovala vo voľbách. Jeho stranícky kolega Geoffrey Van Orden sa jej opýtal, či odstúpi, ak v britských parlamentných voľbách zvíťazí konzervatívna strana vedená Davidom Cameronom.

Ashton Bannermanovi odpovedala, že sama nariadila audit pôvodu peňazí. Časť z nich sa však podľa nej vyzbierala proste na ulici, od ľudí. „Dúfam, že na budúce sa ma opýtate otázku, ktorá súvisí so zahraničnou politikou.“

Tannockovi odpovedala, že zvolená bola – podľa zmlúv EÚ, lídrami Únie. „Možno by ste si ma nevybrali vy, ale zdá sa že oni áno.“ Van Ordenovi odpovedala, že líder jeho strany David Cameron bol prvý, kto jej 19. novembra gratuloval. „Stále mám jeho zvykovú správu, ak by ste si ju chceli vypočuť.“

Chytili ju na Severnom toku

Pri jednej príležitosti sa však zdalo, že europoslanci Ashtonovú „nachytali“- Litovský MEP Vytautas Landsbergis, prvý prezident Litvy po získaní nezávislosti, sa v otázke vyslovil proti stavbe plynovodu Severný tok, ktorý po dne Baltského mora spojí Rusko a Nemecko.

Landsbergis argumentoval environmentálnymi rizikami a tým, že plynovod bude strážiť ruská flotila. Od Ashtonovej chcel počuť reakciu. Zdalo sa, že Ashtonová nevie, že plynovod patrí pod projekty zaradené do „Transeurópskych sietí“ v rámci energetickej infraštruktúry. Počas jej odpovede musel intervenovať a uviesť veci na pravú mieru dokonca europoslanec z jej vlastnej politickej frakcie (S&D) Hannes Swoboda.

Pozície

„Catherine Ashton musí reprezentovať komunitárnu metódu, žiadal koordinátor EPP-ED vo výbore pre zahraničné vzťahy, Elmar Brok (Nemecko).

Ashton bude musieť brať do úvahy úlohu Európskeho parlamentu, pripomenul Brok a dodal, že zahraničná a bezpečnostná politika nie je exkluzívnou doménou členských krajín. „Ako podpredsedníčka Európskej komisie je vysoká predstaviteľka plne zodpovedná Európskemu parlamentu.“

Parlamentnej kontrole má byť podriadená aj Európska služba pre vonkajšiu činnosť. „Zahraničná politika EÚ je podriadená parlamentnej kontrole, najmä pokiaľ ide o rozpočet a kontrolu nad implementáciou individuálnych programov a iniciatív. Európsky parlament bude brať svoje rozpočtové práva a svoj vplyv na finančné a personálne regulácie vážne.“

Europoslanci a hovorcovia pre zahraničnú politiku v skupine Zelení/EFA, Franziska Brantner  a Ulrike Lunacek, komentovali Ashtonovej vystúpenie slovami:

„Lady Ashton vyslala pozitívny signál tým, že prišla pred Európsky parlament vo svojom iba druhom dni v úrade vysokej predstaviteľky EÚ. Ukázala, že má rýchly úsudok a je ochotná počúvať – teraz musíme vidieť jej schopnosť viesť a jej víziu EÚ na svetovej scéne. Vyzývame Lady Ashton aby do januára budúceho roku konkretizovala svoje priority pre vonkajšiu službu EÚ.“

„Lady Ashton bude musieť byť jasným európskym hlasom a brániť komunitné metódy a záujmy. Ak má v novej úlohe uspieť, musí sa chápať ako niekto zodpovedný voči európskym občanom, nie len voči členským štátom. Keďže mnoho v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť ešte len musí byť definované, má výbornú príležitosť začať novú tradíciu európskej diplomacie, ktorá bude budovaná nad úzko národnými záujmami a otvorená príspevku občianskej spoločnosti a iných aktérov. Chceme jasné zameranie sa na odzbrojovanie, nešírenie zbrní hromadného ničenia, šírenie mieru a civilný krízový manažment.“

Líder skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) Timothy Kirkhope vo vyhlásení povedal:

„ Hoci sme boli jednoznačne proti menovaniu Tonyho Blaira, máme tiež vážne výhrady o skúsenostiach neznámej Lady Ashton fungujúcej v úlohe (šéfky) zahraničnej politiky, ktorá bola v minulosti zastávaná politicky silnými osobnosťami ako Javier Solana. Tiež by sme uprednostnili britského komisára na ekonomickom poste, ako vnútorný trh, či hospodárska súťaž.“

„Sme príjemne prekvapení tým, ako si poradila s niekoľkými veľmi ťažkými otázkami. Hoci odpovediam chýbal obsah, mnohé ukazovali niekoho s veľmi dobrou prípravou a schopného zvládať politicky náročné otázky.“

Ďalšie kroky

  • 11.-19. január 2010: híringy menovaných komisárov v Európskom parlamente
  • 26. január 2010: EP bude na plenárnom zasadnutí hlasovať o Barrosovom tíme