Europoslanci pripravujú cestu pre nových kolegov

foto: hlasovanie v Európskom parlamente

Výbor pre ústavné veci Európskeho parlamentu odhlasoval 7. apríla, že noví 18 europoslanci by sa mali ujať svojho mandátu „čo možno najskôr“. Tento krok ale musia odobriť hlavy členských štátov a zároveň sa dohodnúť na spôsobe výberu týchto poslancov v 12 krajinách, ktorých sa navýšenie počtu týka.

„Európska rada má teraz zelenú, aby na júnovom stretnutí prijala rozhodnutie na krátkej Medzivládnej konferencii“, uviedol španielsky europoslanec Íňigo Méndez de Vigo (EPP). Jeho stratégia ako vyriešiť túto inštitucionálnu záležitosť získala podporu členov ústavného výboru.

„Necheme zvolávať Konvent, pretože je to len prechodné opatrenie a aj tak nepredstavuje precedes do budúcnosti“, dodal spravodajca.

Dodatoční poslanci by mali nastúpiť do úradu všetci naraz, aby nenarušili rovnováhu politických síl a početnosti národných delegácií v EP. Členské štáty ale najprv musia čo možno najskôr ukončiť volebnú procedúru ich výberu. Niektoré krajiny sa, hoci sa už o možnosti, že budú vysielať dodatočných poslancov pred minuloročnými eurovoľbami vedelo, nijako nepripravili. „Ak sa technické a politické prekážky ukážu ako neprekonateľné“, potom by dokonca noví poslanci mohli byť zvlolení aj nepriamo cez národné parlamenty, uvádza sa v De Vigovej správe.

Jeho návrhy musí ešte schváliť plénum EP, stane sa tak pravedepodobne na schôdzi v Bruseli 5.-6. mája.

Časový horizont nástupu nových poslancov je nejasný, pretože bude potrebné, aby rozhodnutie Medzinvládnej konferencie prešlo ratifikáciou vo všetkých členských štátoch podľa riadnych procedúr.  

Diplomati neočakávajú s ratifikáciou komplikácie, kedže podľa niech nejde o otváranie Lisbonskej zmluvy, ktorá už bola podpísaná, ratifikovaná a vstúpila do platnosti, len je malú technickú obmenu. Niektorí navrhovali, aby sa potrebné zmeny inkorporovali do zmlúv s prístupovou zmluvou Chorvátska, nateraz to ale vyzerá, že to bude skôr. Španielske predsedníctvo chcelo celú vec posunúť do štádia, aby sa mohla doriešiť ešte v tomto roku.