Europoslanci si v tajnej voľbe odhlasovali prísnejšie pravidlá

Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu v Bruseli, január 2019 [© EU 2019/EP/Daina Le Lardic]

Noví poslanci Európskeho parlamentu, ktorí zasadnú do lavíc v júni 2019, sa budú musieť prihlásiť k prísnemu kódexu správania a zverejňovať všetky stretnutia s lobistami.

Štvrtkové (31. januára) hlasovanie o zmenách v rokovacom poriadku europarlamentu bolo politicky citlivé. Skupina európskych ľudovcov (EPP) presadila pre dva články, ktoré hovoria o transparentnosti kontaktov s lobistami a o dobrovoľnom zverejňovaní auditu europoslaneckých výdavkov, tajné hlasovanie.

„Som v Európskom parlamente takmer 15 rokov. Tajné hlasovanie sme doteraz používali iba v prípadoch, keď Európsky parlament hlasoval o personálnych otázkach,“ hovorí pre EURACTIV Slovensko Vladimír Maňka (SMER-SD, S&D).

„Nemôžeme dovoliť politikom, aby na verejnosti povedali jednu vec a potom tajne hlasovali iným spôsobom,“ dodáva poslanec s tým, že jeho skupina príde s návrhom, ktorý znemožní politickým skupinám predložiť návrh na tajné hlasovanie o záležitostiach, ktoré sa týkajú politiky.

Podľa informácií EURACTIV Slovensko bola o tajnom hlasovaní ostrá diskusia aj vo vnútri frakcie európskych ľudovcov.

O čom sa hlasovalo tajne?

Prvý článok hovorí o povinnosti kľúčových europoslancov zverejňovať zoznam, s ktorými lobistami sa plánujú stretnúť počas práce na legislatívnej správe.

Povinnosť sa bude týka spravodajcov (poslanec zodpovedný za správu), tieňových spravodajcov (poslanci z ostatných politických skupín, ktorým bola téma pridelená a zúčastňujú sa všetkých rokovaní) a predsedov výborov Európskeho parlamentu. Pre ostatných poslancov ostáva zverejňovanie kontaktov s lobistami v rovine odporúčania.

Druhý článok sa týka zverejňovania dobrovoľného auditu, ako poslanec využíva príspevky k platu na tzv. všeobecné výdavky. Audit kontroluje, či poslanec tieto prostriedky používa v súlade s platnými pravidlami.

Napriek tajnému hlasovaniu oba články prešli pomerom hlasov 396 za a 220 proti a stanú sa súčasťou rokovacieho poriadku.

Ostatné zmeny sa hlasovali štandardne. Zaujímavá je napríklad formulácia, podľa ktorej by sa poslanci mali „systematicky riadiť“ zásadou stretávania sa iba s tými lobistami, ktorí sú registrovaní v tzv. európskom registri transparentnosti. Toto pravidlo uplatňuje napríklad Európska komisia a tvrdí, že by sa malo používať naprieč európskymi inštitúciami – teda aj Európskym parlamentom a Radou EÚ.

Europoslankyňa Anna Záborská (EPP) sa pri tomto článku hlasovania zdržala. Tvrdí, že mandát europoslanca je predsa len odlišný od úradníckej pozície a takáto formulácia poslancov neprimerane obmedzuje. Vedela by si predstaviť odporúčanie namiesto  formulácie „systematicky sa riadiť“.

„Výkon mandátu poslanca sa nemôže riadiť rovnakými pravidlami, ako výkon funkcie úradníka. Aj dobre myslená snaha o transparentnosť musí rešpektovať povinnosť poslanca stretávať sa s voličmi, ktorých zastupuje,“ hovorí Záborská pre EURACTIV Slovensko.

Členské štáty (Rada EÚ) zatiaľ odolávajú tlaku na väčšiu transparentnosť. Európsky parlament bude teraz ale pravdepodobne tlačiť aj na národné štáty a národné parlamenty, aby prijali podobne prísne pravidlá.

Slovenskí europoslanci sú k svojim frakciám lojálni

Najviac je so svojou európskou politickou rodinou ľudovcov (EPP) zladený Eduard Kukan. Najmenej lojálny je Branislav Škripek u európskych konzervatívcov (ECR).

Politické skupiny budú musieť vykázať rovnaké ciele

Ďalšia kontroverzná zmena v rokovacom poriadku Európskeho parlamentu sa týka podmienok vzniku nových politických skupín. Do pravidiel sa dostala požiadavka, aby nová skupina dodala politické vyhlásenie, v ktorom sa okrem doteraz potrebných informácií špecifikuje aj „účel skupiny“. Všetci jej členovia budú musieť v priloženom písomnom vyhlásení vyjadriť, že majú rovnakú „politickú príslušnosť“ (anglicky afinity).

Má ísť o nástroj, ako zabrániť vzniku účelových populistických skupín, ktoré nemajú žiadnu spoločnú agendu. Negatívnym príkladom má byť napríklad skupina Európa slobody a priamej demokracie (EFDD), ktorá žiadnu spiatočnú politickú afinitu nevykazuje.

„Niektorí jej členovia neváhali verejne vyhlásiť, že sa na úrovni svojej politickej skupiny nikdy nestretli s cieľom rozvíjať spoločné stanoviská k hlavným otázkam, o ktorých sa diskutovalo v Európskom parlamente, a že dokonca ani nehlasovali jednotne,“ upozornil podľa TASR luxemburský poslanec z Výboru EP pre ústavné záležitosti Charles Goerens.

Poslanci skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), vrátane Jany Žitňanskej a Branislava Škripeka, hlasovali proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu. Europoslankyňa Anna Záborská (EPP) sa aj v tomto pozmeňovacom návrhu zdržala, zmena však nakoniec prešla.

Tréningy na predchádzanie obťažovaniu nebudú povinné

Búrlivé diskusie už nejaký čas vyvoláva aj boj Európskeho parlamentu proti sexuálnemu a psychickému obťažovaniu. Oboje bude zohľadňovať nový kódex správania. Včera schválený rokovací poriadok hovorí, že ak sa poslanec k tomuto kódexu neprihlási, nemôže byť zvolený do orgánov parlamentu, nemôže byť spravodajcom alebo sa zúčastniť sa medzinárodnej delegácie.

Ide to návrh z dielne kvestorov europarlamentu. Ako jeden z nich sa na pravidlách podieľal aj europoslanec Vladimír Maňka. Okrem iného navrhoval aj povinné školenia pre poslancov o tom, ako predchádzať sexuálnemu a psychickému obťažovaniu na pracovisku. Na margo kritikov, ktorí tvrdia, že podobné opatrenia sú zbytočné, odpovedá, že tréningy majú svoje opodstatnenie a môžu pomôcť novým poslancom efektívne riadiť svojich asistentov, predchádzať vzájomným konfliktom a predísť psychickému obťažovaniu.

„Ako kvestor riešim aj prípady psychického obťažovania, ktoré môžu mať pre osobu pod psychickým tlakom následky v podobe dlhej práceneschopnosti. Toto psychické obťažovanie môže byť niekedy aj dôsledkom toho, že poslanec, alebo poslankyňa doteraz nemal skúsenosti s riadením tímu.“

„Pravicovo liberálna časť“ predsedníctva Európskeho parlamentu podľa Maňku neodsúhlasila jeho návrh, aby školenie pre poslancov bolo povinné. „Argumentom bol slobodný mandát poslanca.“

Navrhol preto za skupinu S&D pozmeňujúci návrh, že ak sa poslanci neprihlásia na špecializované školenie v oblasti prevencie obťažovania a riadenia ľudí, tak to bude mať rovnaký dôsledok, ako keď nepodpíšu kódex správania.

„Väčšina skupiny EPP bola proti a návrh nezískal väčšinu. Socialisti a demokrati na môj návrh budú rokovať o tom, že ich politická skupina tento návrh príjme do vnútorných pravidiel skupiny Socialistov a demokratov a budú sa nimi riadiť,“ hovorí Maňka.

<

Partner

Legitimate, Effective and Visible European integration - LovEU

Sledujte