Europoslanci zvolili Junckera. Sľúbil toho veľa

Zdroj: EP

Autorovi slávneho výroku z čias vrcholiacej eurokrízy: "Vieme, čo máme robiť, len nevieme, ako byť potom znovuzvolený“, sa podaril skutočný politický comeback.

V tajnom hlasovaní zvolil v utorok Európsky parlament 422 hlasmi Jean-Clauda Junckera za predsedu Európskej komisie. Minimálny počet hlasov potrebných na zvolenie bol 376.

Za Junckera hlasovalo 422 poslancov, 250 bolo proti a 47 sa zdržalo hlasovania. Celkom bolo odovzdaných 729 hlasov, z ktorých bolo 10 neplatných.

Junkcer vyhlásil, že sa snaží byť tak politicky „ekumenický“ ako sa len dá. Ľudovci ho nazvali mužom konsenzu, socialistom a demokratom sa najmä páči, že hovorí o konkrétnej sume na podporu európskej ekonomiky.

Investičný balík

Prisľúbil, že počas prvých troch mesiacoch svojho mandátupredstaví investičný balík pre pracovné miesta a rast, ktorý by za tri roky mali priniesť dodatočných 300 miliárd eur. Má ísť o kombináciu verejných a súkromných zdrojov, prostriedky by sa mali získať zo súčasného rozpočtu EÚ, Európskej investičnej banky a zo súkromného sektora. Súčasne by sa nemali zmierniť prísne pravidlá spoločenstva pre limit deficitu rozpočtu a znižovanie verejného dlhu členov EÚ.

V niektorých chvíľach sa však Juncker – ktorý bol súčasťou väčšiny rozhodnutí v snahe zachraňovať euro – snažil zdôrazniť potrebu viac sociálne orientovaného prístupu k politike šetrenia než tomu bolo doteraz.

Záchrana eura bola podľa neho „potrebná, no na bola slabá, pokiaľ ide o sociálnu oblasť.“

„Je pre mňa neakceptovateľné, že pracovníci a dôchodcovia musia znášať bremeno štrukturálnych reformných programov, zatiaľ čo majitelia jácht a finanční špekulanti ešte zbohatli. V budúcnosti potrebujeme demokraticky legitímnu náhradu Trojky a dôsledné hodnotenie vplyvov v sociálnej oblasti pri akýchkoľvek nových programoch záchrany či podpory“, povedal za potlesku sociálno-demokratických europoslancov.

Poslancom tiež v kontexte ukrajinskej krízy povedal, že energetika by nemala byť používaná ako politická zbraň a je ochotný pracovať na znížení energetickej závislosti viacerých členských štátov.

„Je čas, aby Európa stála pevne na vlastných nohách, aby spájala svoje zdroje, infraštruktúru a spájala svoju vyjednávaciu silu.“

Viackrát vo svojom prejave signalizoval, že je pripravený – v súlade s preferenciami Veľkej Británie – pričiniť sa o menej byrokratickú EÚ.

„Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou našich ekonomík, vytvárajú 85 % nových pracovných miest – nemôžeme ich pochovať v papierovaní. Musíme ich oslobodiť od zaťažujúcej regulácie,“ tvrdí Juncker.

TTIP a migrácia

Podporil Transaltlantické obchodné a investičné partnerstvo s USA (TTIP), no zároveň vyhlásil že jeho zámerom nie je ho uzavrieť za akúkoľvek cenu.

„Chcem rozumnú a vyváženú obchodnú dohodu s USA. Na oltári voľného obchodu ale nemienim obetovať európske štandardy v oblasti zdravia, sociálnych vecí, ochrany osobných údajov alebo našu kultúrnu divezitu.“

Tvrdí, že najrelevantnejšie dokumenty týkajúce sa TTIP by mali byť zverejnené, pretože bez transparentnosti je dohoda odsúdená na zánik. Povedal tiež, že sa bude snažiť, aby bol register lobistov pri európskych inštitúciách povinný.

Obhajovať chce princíp voľného pohybu v rámci EÚ. Pokiaľ ide o imigráciu z tretích krajín, sľubuje posilnenú spoluprácu s krajinami jej pôvodu s cieľom obmedziť prílev ilegálnych imigrantov, no zároveň chce „dostať Európu na mapu ako obľúbenú destináciu pre talentovaných ľudí“ z celého sveta.

Pokiaľ ide o inštitucionálne veci, Juncker si nemyslí, že by sa všetky krajiny museli nevyhnutne posúvať vpred rovnakým tempom. Podporil myšlienku samostatného rozpočtu pre krajiny eurozóny.

V novej Komisii plánuje mať komisára zodpovedného za Chartu ľudských práv EÚ a bude sa snažiť o väčšiu rodovú vyváženosť.

Počas nasledujúcich 5 rokoch neočakáva, že by sa k EÚ pridali ďalšie členské krajiny, prístupové rokovania však budú pokračovať.

"Budem Vás sledovať"

Junckerovi sa podarilo získať podporu svojich ľudovcov (EPP), socialistov (S&D), liberálov (ALDE) a čiastočne zelených (Zelení/EFA). Všetci okrem ľudovcov jedným dychom dodávajú, že nemôže podporu chápať ako bianco šek.

Proti hlasovala skupina Európski konzervatívci a reformisti (ECR), skupiny Európa slobody a demokracie (EFD) a napríklad aj francúzsky Národný front (Nezaradení) pod vedením Marine Le Penovej, ktorá počas rozpravy cielila voči Junckerovi najsilnejšie útoky.

Juncker si vyslúžil potlesk za to, že jej povedal, že je rád, že za neho nehlasovala, pretože nechce podporu od tých „čo iba odmietajú, vyčleňujú a šíria nenávisť“.

Nemenovaný diplomat tvrdí, že oslavný príspevok, ktorý predniesol v rozprave šéf sociálnych demokratov, Talian Gianni Pittella naznačuje, že existuje dohoda o nominácii talianskej ministersky pre Federicy Mogheriniovej na post vysokej komisárky pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

O ňom budú dnes večer diskutovať lídri členských štátov EÚ na mimoriadnej Európskej rade v Bruseli. Nové kolégium Európskej komisie sa po híringoch jednotlivých nominovaných komisárov a schválení v Európskom parlamente svojej funkcie na 5 rokov ujme 1. novembra 2014.

Pozície

Manfred Weber (Nemecko) za skupinu EPP: "Dnešok je dobrým dňom pre Európu, pretože sa EÚ stáva demokratickejšou. Voliči po prvý raz spolurozhodujú o kľúčovej pozícii v Európskej komisii a jej politickej orientácii." Jean-Claude Juncker je "správnym mužom v správnom čase – mužom, ktorý symbolizuje konsenzus," dodal Weber. Zároveň uviedol štyri priority svojej skupiny pre nové funkčné obdobie Komisie: rast, menová stabilita, väčší rešpekt voči národným parlamentom a EÚ, ktorá sa pozerá aj za svoje hranice.

Gianni Pittella (Taliansko) za skupinu S&D: "Ponaučenie z krízy: Je potrebné uplatňovať všetky pravidlá, avšak v prospech občana. Ďalšia lekcia: potrebujeme viac demokracie. Podporujeme Vás,  pán Juncker, pretože veríme, že ste sa z týchto lekcií poučili, najmä pokiaľ ide o potrebu demokracie". Avšak "náš hlas vo váš prospech nie je bianko šekom. Budeme nekompromisní, " dodal. Pittella tiež povedal, že "je potrebné nastoliť správnu rovnováhu medzi finančnou stabilitou a potrebnými investíciami: potrebujeme viac investícií na podporu rastu a zamestnanosti, sociálnejšiu Európu a väčšiu solidaritu, najmä v oblasti imigrácie."

Za skupinu ECR Syed Kamall (Veľká Británia) povedal: "Voľba, ktorá mala urobiť koniec všetkým zákulisným dohodám sa stala ich matkou." Skupina EKR podľa Kamalla nepodporí Junckera kvôli spôsobu voľby, ale tiež preto, lebo jeho skupina "neverí, že práve on je tým správnym mužom, ktorý by mal viesť Európu v budúcich rokoch." "Európa potrebuje vedenie, ktoré sa díva vpred, nie naspäť," povedal Kamall. Dodal, že toto vedenie musí vybudovať jednotný trh pre novú dobu, vytvoriť lepšie prepojenie medzi energetickými zdrojmi a vyjednať v nadchádzajúcich rokoch otvorenejšie a transparentnejšie obchodné dohody.

Guy Verhofstadt (Belgicko) za skupinu ALDE povedal, že hlas pre Junckera je hlasom za úspornosť a rast. "Dúfam, že sa vám podarí skĺbiť obe veci: bez fiškálnej disciplíny nebude rast a my však musíme ísť za hranice fiškálnej disciplíny a podporiť rast prostredníctvom prorastovo orientované balíčka," povedal Verhofstadt. Zároveň zdôraznil, že "základné práva sú základom  a nie je možné o nich diskutovať bez ohľadu na tradície členských krajín". Kritizoval tiež poslancov EP, ktorí sa plánovali hlasovania zdržať alebo hlasovať proti. "Podporujú tých, ktorí sú proti Európe a zrádzajú svojich voličov, keď preferujú zákulisné dohody."  

Gabriele Zimmer (Nemecko) za skupinu GUE/NGL povedala: "Nezdieľam túto spoločnú eufóriu. Ide o prvý krok, nie o víťazstvo demokracie. Demokracia tiež zlyhala." "Tieto voľby sme prehrali všetci. Moja skupina Vás nepodporí, budeme však v nasledujúcich rokoch pozorne sledovať vašu prácu. Očakávame od Vás jasné odpovede. Ako hodláte reformovať prácu Trojky? Ako naložíte s problémom dlhov? Aká je presne Vaša predstava pokiaľ ide o minimálne mzdy – chcete takú mzdu, aby sa z nej skutočne dalo vyžiť?"

Za skupinu Zelených/EFA Philippe Lamberts povedal: "Ak žije 25 percent Európanov na hranici chudoby a sociálneho vylúčenia, ak 10 percent z nás vlastní 60 percent majetku v Európe, ak je klíma deregulovaná do tej miery, že dochádza ku globálnemu otepľovaniu o šesť stupňov a ak bolo za posledných 30 rokov využitých 30 percent všetkých neobnoviteľných zdrojov energie, tak potom je ohrozená samotná existencia našich spoločností. Budete mužom, ktorý presadí reformy potrebné na vyriešenie týchto problémov? Úprimne Vám chcem veriť a určitý počet členov našej skupiny Vás podporí, pretože veríme, že proces, ktorý Vás sem doviedol je jednoznačne skromným krokom v prospech demokratickejšej Európy. Niektorí naši členovia však neveria, že ste mužom potrebným reforiem, sme preto rozdelení."

Za skupinu EFDD Nigel Farage (Veľká Británia) uviedol, že jeho skupina Junckera nepodporí. "V Spojenom kráľovstve nikto nevedel, že voľby mali niečo spoločné s nomináciou na predsedu Európskej komisie. A teraz máme hlasovať, ale existuje len jeden kandidát. Je to ako v starých sovietskych časoch." Farage kritizoval, že hlasovanie prebieha tajne a uviedol, že "politici nemajú hlasovať tajne, ale mali by byť zodpovední voči svojim voličom." Pripustil, že Juncker v poslednej dobe zmenil tón tým, že uviedol, že je "proti Spojeným štátom európskym. Neverím mu však ani jediné slovo," povedal Farage.

Zároveň však dodal, že Juncker má oveľa viac vyvinutý zmysel pre humor, ako väčšina z ľudí, ktorých stretol v rámci európskych inštitúcií.

Marine Le Penová (Francúzsko) za nezaradených poslancov uviedla: "25. mája sa európsky ľud prebudil a zatriasol celým strnulým kontinentom. Európsky projekt sa stal bláznivým, fatálnym projektom a ľudia sa od EÚ odvracajú. Socialisti a EĽS sa otočili chrbtom k odkazu, ktorý vzišiel z volieb a rozdeľujú si teraz vedúce posty. Nemyslite si ale, že si ľudia vybrali Junckera pred Schulzom – obaja sú absolútne neznámi a nič nepredstavujú," uviedla. "Patrioti vo Francúzsku odmietajú legitimitu Európskej komisie. Budeme bojovať proti Vašej federalistickej utópii a Vašej posadnutosti zničiť národný štát," dodala.

Slovenský europoslanec Eduard Kukan (EPP, SDKÚ-DS): "Jean-Claude je štátnik a skúsený politik, ale tiež pragmatik. Takú osobnosť v súčasnosti Európska únia potrebuje, aby dokázala využiť svoj potenciál rastu. Jean-Clauda sme podporovali od EPP samitu v marci. Dúfam, že dokáže priviesť Úniu k obnoveniu ekonomického rastu a zlepšeniu jej pozície na medzinárodnej scéne. Som tiež rád, že v svojom prejave odmietol delenie na nové a staré členské štáty,“ podotkol Kukan.

Ruský prezident Vladimir Putin zagratuloval bývalému luxemburskému premiérovi k zvoleniu v oficálnom vyhlásení. Informovala o tom agentúra Reuters. "Vzťahy medzi Ruskom a EÚ prechádzajú vážnymi skúškami. Napriek tomu Vladimir Putin vyjadril nádej, že sa budú vyvíjať v duchu spoločného strategického partnerstva," uvádza sa vo vyhlásení.