Európska cena pre mladých žurnalistov 2009

Žurnalisti z členských, kandidátkych a potenciálnych kandidátskych krajín EÚ sa môžu od 1. februára do 31. mája 2009 prihlásiť do súťaže „Európska cena pre mladých žurnalistov 2009“. Novinkou súčasného druhého ročníka je možnosť súťažiť nielen s príspevkami v tlačových a on-line médiách, ale aj s rozhlasovými reportážami. Podmienkou je, aby sa súťažné príspevky tematicky dotýkali rozšírenia EÚ a/alebo vízie Európy v budúcnosti.

Všetky súťažné diela musia byť publikované alebo odvysielané za ostatné dva roky, to znamená od roku 2007 do súčasnosti, resp. do konca roka 2009. Súčasne, súťažiaci musia byť vo veku od 17 do 35 rokov.  Účastníci sa môžu zapojiť do súťaže prostredníctvom internetovej stránky www.EUjournalist-award.eu, ktorej súčasťou je aj blogová platforma.

„Vítam druhý ročník tejto súťaže a teším sa na čítanie a počúvanie názorov mladých žurnalistov z celej Európy. Mladí ľudia sú pre svoju generáciu významnými mienkotvorcami a táto súťaž im dáva príležitosť podeliť sa s ostatnými o svoje skúsenosti a vízie týkajúce sa našej európskej budúcnosti,“ komentoval vyhlásenie druhého ročníka Olli Rehn, komisár pre rozširovanie.

Z každej krajiny bude vybratý jeden národný víťaz, spolu teda 35. Všetci 35 budú ku koncu leta pozvaní na zájazd do Berlína, ktorý si pripomenie 20. výročie pádu Berlínskeho múru. Víťazné príspevky budú súčasne uverejnené na internetovej stránke súťaže a bude z nich zostavená tlačená brožúra.