Európska komisia: Politická aj nezávislá?

zdroj: euractiv.com

Wolfgang Schäuble si nie je istý, či Komisia dokáže skĺbiť svoje politické úlohy a dohľad nad dodržiavaním európskych zmlúv. Informoval o tom nemecký denník Frankfurter Allgemeine Zeitung koncom minulého týždňa.

Viacero Schäubleho spolupracovníkov spresnilo, že nemeckému ministrovi nejde o odobratie právomocí Komisii alebo o jej oslabenie.

Cieľom má byť väčšia nezávislosť v regulácii. Podľa neho sa v silnejšie integrovanej EÚ bude musieť politická inštitúcia, akou sa Komisia čoraz viac stáva, zrejme zrieknuť regulačných kompetencií, aby sa vyhla konfliktu záujmov.

Komisia ako regulátor

EK disponuje regulačnými právomocami najmä v oblasti dohľadu nad hospodárskou súťažou a dodržiavaním pravidiel jednotného trhu. V týchto záležitostiach vystupuje ako kvázi súdna autorita. Posudzuje napríklad fúzie spoločností, snaží sa predchádzať vzniku monopolov a iným narušeniam trhovej súťaže. Kontroluje tiež, či členské štáty dodržiavajú rozpočtové pravidlá.

Berlín sa obáva, že s rastúcim politickým významom EK sa stráca nestrannosť vo výkone týchto regulačných kompetencií. Z dlhodobého hľadiska sa na Komisiu totiž nahliada ako na možnú budúcu európsku vládu.

Nemci poukazujú na prípad Francúzska, ktoré EK ponechala bez sankcií napriek dlhodobému porušovaniu Paktu stability a rastu. Berlín za týmto postupom vidí politickú motiváciu. Dlhodobo preto presadzuje zavedenie automatických sankcií, ktoré sa uplatnia za akýchkoľvek okolností, ak členský štát poruší rozpočtové pravidlá.

Hlbšia integrácia aj bez kontroly Komisie

Hovorkyňa nemeckého ministerstva financií potvrdila, že Schäuble otvoril tému úlohy európskych inštitúcií pred dvoma týždňami na stretnutí ministrov financií EÚ. Reagoval tým na správu piatich prezidentov z júnového summitu EÚ, ktorá sa zaoberala budúcim vývojom integrácie v rámci eurozóny.

Zdroj z prostredia eurozóny, ktorý sa stretnutia zúčastnil, však uviedol, že Schäuble komentoval tému veľmi stručne a bližšie svoje predstavy nekonkretizoval ani nepredložil žiadny návrh.

Podľa denníka nemecký minister nespochybňuje, že Komisia bude musieť posilňovať svoje politické postavenie. Sám je už dlho zástancom hlbšej integrácie eurozóny a je presvedčený, že je nevyhnutná. Odobratie regulačných právomocí nevníma ako protiklad posilnenej integrácie.

Regulačné úlohy by sa však mohli preniesť na politicky nezávislé inštitúcie. Príkladom môže byť federálny protimonopolný úrad v Nemecku.

Juncker obhajuje politickú úlohu

Dohľad nad zmluvami, kontrola hospodárskej súťaže a fungovania jednotného trhu patria spolu s poverením viesť obchodné rokovania v mene EÚ patria k najsilnejším právomociam EK.

Jean-Claude Juncker od svojho nástupu razí prax politicky výraznejšej Európskej komisie. Podľa neho je takto Komisia bližšie k realite a občanom ako keby bola iba technokratickým regulačným orgánom.

Hovorkyňa Komisie Mina Andreeva označila správy nemeckého denníka za klebety. Zdôraznila, že okrem výkonnej funkcie je na základe Lisabonskej zmluvy úlohou Európskej komisie aj aktívne presadzovať spoločný záujem EÚ. „Viac politická Komisia automaticky neznamená menej nestranná,“ uviedla hovorkyňa.

Tému možno otvorí Holandsko

Nemecký denník naznačil, že problematiku vyváženia regulačných a politických právomocí Komisie by malo priniesť na stôl Holandsko. Holandský minister financií Jeroen Dijsselbloem by ju vraj chcel zaradiť do priorít holandského predsedníctva v prvom polroku budúceho roka. Hovorkyňa ministerstva však tieto správy poprela.

Rozdiely v predstavách členských štátov

Schäubleho názory sú ďalším príspevkom do debaty o budúcej podobe európskej integrácie. K názorom o potrebe ďalšej integrácie eurozóny sa nedávno pridal aj francúzsky prezident François Hollande. Ten hovoril o potrebe zmeny fungovania eurozóny, najmä pod vplyvom gréckej krízy. Podobne reagoval taliansky minister hospodárstva Pier Carlo Padoan, ktorý chce urýchliť prechod k politickej únii.

Kým Francúzsko a Taliansko hovoria aj o spoločných zdrojoch v podobe spoločného rozpočtu eurozóny alebo zabezpečenia v nezamestnanosti, Nemecko sa zameriava skôr na posilnenie vynútiteľnosti existujúcich pravidiel bez politického zasahovania.