Európska komisia zlepšila výhľad rastu slovenskej ekonomiky

Hospodársky rast po Taatrami zvýši tempo. [Pixabay]

Hospodársky rast eurozóny po minuloročných historických číslach jemne spomalí, odhaduje Európska komisia vo svojej zimnej hospodárskej prognóze. Slovenské tempo rastu sa bude stupňovať.

Miera hospodárskeho rastu minulý rok v EÚ a eurozóne prekonala očakávania a potvrdila prechod z fázy oživovania hospodárstva do fázy hospodárskej expanzie. Toto solídne tempo má podľa predbežných hospodárskych prognóz, zverejnených v stredu Európskou komisiou, pokračovať aj v rokoch 2018 a 2019, pričom rast HDP v eurozóne by mal dosiahnuť úroveň 2,3 percenta a v dve percentá v rámci celej dvadsaťosmičky.

Prognóza sa zlepšila

V roku 2017 narástli ekonomiky eurozóny a EÚ o 2,4 percenta, čo je najrýchlejší rast za posledné desaťročie. Eurokomisia v prvých tohtoročných odhadoch uviedla, že tento trend má pokračovať. Hospodársky rast v najbližších dvoch rokoch ale bude o niečo pomalší.

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici pred novinármi v Bruseli uviedol, že európska ekonomika vstúpila do roku 2018 vo výbornej kondícii a eurozóna zažíva rast, ktorý sme zaznamenali pred vypuknutím finančnej krízy.

„Nezamestnanosť a rozpočtové deficity naďalej klesajú a investície začali výraznejšie stúpať. Hospodársky rast je v súčasnosti vyváženejší než pred desiatimi rokmi, a ak dokážeme presadiť inteligentné štrukturálne reformy a zodpovedné fiškálne politiky, môže byť zároveň trvalejší,“ opísal situáciu. Zároveň upozornil, že príležitosť uskutočniť reformy nebude trvať večne, aj preto nevyhnutné rozhodnutia na posilnenie hospodárskej a menovej únie treba prijať práve teraz.

Aktuálny odhad rastu na rok 2017 na úrovni 2,4 percenta HDP prekonáva predpoklady uvedené v novembrovej jesennej hospodárskej prognóze, podľa ktorých mala eurozóna rásť tempom 2,2 percenta a EÚ ako celok tempom 2,3 percenta. Nové odhady na rok 2018 uvádzajú rast HDP celej EÚ na úrovni 2,3 percenta (namiesto 2,1 percenta) a v roku 2019 na úrovni dvoch percent (namiesto 1,9 percenta).

Komisia upozornila, že tento vývoj je výsledkom výraznejšej cyklickej dynamiky v Európe, kde dochádza k zlepšovaniu situácie na trhoch práce a panujú obzvlášť dobré ekonomické nálady, ako aj oživenia globálnej ekonomickej činnosti a obchodu.

Jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa nestabilné ceny energií a nespracovaných potravín, zostane podľa očakávaní mierna. Očakáva sa, že inflácia v eurozóne bude v roku 2018 rovnaká ako minulý rok (1,5 percenta)  a že na budúci rok sa zvýši na 1,6 percenta, čím by sa mierne priblížila inflačnému cieľu Európskej centrálnej banky, ktorý je tesne pod dvomi percentami.

Podľa prognóz exekutívy EÚ sú riziká ohrozujúce rast vo všeobecnosti vyvážené. Pretrvávajú riziká nepriaznivého vývoja spojené s neistým výsledkom rokovaní o brexite, ako aj riziká vyplývajúce z geopolitického napätia a posunu smerom k zatvorenejším a protekcionistickým politikám.

Vzhľadom na pokračujúce rokovania o podmienkach vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ vychádzajú prognózy eurokomisie na rok 2019 z čisto teoretického predpokladu, že sa obchodné vzťahy medzi 27-člennou EÚ a Spojeným kráľovstvom nezmenia.

Investície potiahú automobilky

Slovensku sa v rámci porovnávacej tabuľky darí udržiavať si dobrú pozíciu, keď v roku 2018 s odhadovaným rastom 4,0 percenta HDP zaujme šiestu najlepšiu pozíciu v EÚ a štvrté miesto v eurozóne. V roku 2019 by SR s rastom 4,2 percenta HDP bola na celkovej druhej priečke v rámci všetkých krajín EÚ aj v eurozóny. Väčší rast by mal zaznamenať len ostrovný štát Malta.

https://twitter.com/ecfin/status/961226978786467840

Prognóza Bruselu je tak mierne zdržanlivejšia ako predpovede slovenského ministerstva financií. Ten odhaduje rast v prebiehajúcom roku na úrovni 4,2 percenta a v roku 2019 na 4,5 percenta.

Za dobrou hospodárskou kondíciou sú podľa európskej exekutívy zlepšujúce sa podmienky na trhu práce a nárast investícií v súkromnom sektore. Uviedla to v stredu Európska komisia (EK) v rámci zimných hospodárskych prognóz pre EÚ a eurozónu.

Investície v treťom štvrťroku 2017 vzrástli na Slovensku štvrťročne o 6,2 percenta, čo naznačuje pevné oživenie ekonomiky po prudkom poklese v predchádzajúcom roku. Očakáva sa, že rast investícií dosiahne svoj vrchol v roku 2018, vďaka rastúcim investíciám do automobilového priemyslu a niektorým rozsiahlym projektom v oblasti verejnej infraštruktúry.

Komisia predpovedá Slovensku najvyšší ekonomický rast z krajín V4

Zvýšené tempo hospodárskeho rastu povedie k nárastu miezd. Klesať bude naopak nezamestnanosť, deficit verejných financií i verejný dlh.

Celkový rast miezd by mal viesť v nasledujúcich rokoch k zvýšeniu inflácie. Miera nezamestnanosti sa bude postupne znižovať, čo naznačuje ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce. Nominálny rast miezd bude pravdepodobne silný v priebehu roka 2018 a tento trend bude pokračovať aj v roku 2019, za čím možno vidieť nárast nedostatku pracovných síl a oživenie spotrebiteľských cien.